czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Echo Investment przejmuje Archicom

msd | 18 lutego 2021
Echo zawarło przedwstępną umowę kupna 66 proc. akcji wrocławskiego dewelopera za 425 mln zł, z czego 188 mln zł zostałoby opłacone 3,5-letnimi obligacjami. Zamknięcie transakcji wymaga zgody prezes UOKiK.

Podpisana umowa przedwstępna przewiduje, że Echo Investment pośrednio nabędzie 66,01 proc. akcji Archicomu, dających prawo do 65,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Dojdzie do tego poprzez zakup wszystkich udziałów spółki DKR Investment oraz wszystkich akcji DKR Invest, czyli podmiotów kontrolowanych przez Dorotę Jarodzką-Śródka, Kazimierza Śródka oraz Rafała Jarodzkiego. Z transakcji wyłączona zostanie jednak działalność deweloperska Archicomu, prowadzona przez spółkę Archicom Polska, poza Wrocławiem. Nie obejmie ona także działalności prowadzonej w zakresie usług architektonicznych i projektowanych, realizowanych przez Archicom Studio Projekt.

Wartość transakcji ustalono na 425,1 mln zł, co dodatkowo zostanie powiększone o odsetki naliczane według stopy 6 proc. w skali roku za okres od 15 marca tego roku do momentu zapłaty. Lecz znacząca część ustalonej ceny (188 mln zł) zostanie opłacona potrąceniem wierzytelności z 3,5-letnimi obligacjami (5 proc. rocznie), które Echo wyemituje na potrzeby rozliczenia transakcji. Objęte przez sprzedających papiery mają trafić do giełdowego obrotu.

Zamknięcie transakcji uzależniono od zgody prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Jak wskazano, jeszcze przed zamknięciem transakcji Archicom ma przejść restrukturyzację. W jej ramach Dorota Jarodzka-Śródka i Rafał Jarodzki odkupią od dewelopera wszystkie akcje spółki Archicom Polska, która prowadzi inwestycje w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i na rynku trójmiejskim. Transakcja warta będzie 131 mln zł, a zapłatę ceny przewidziano na dwie raty, przy czym pierwsza z nich to 77,5 mln zł, z czego rozliczenie 37 mln zł nastąpi poprzez przeniesienie na Archicom 37 mln zł obligacji Echa. Ponadto, Dorota Jarodzka-Śródka oraz Kazimierz Śródka mają odkupić od Archicomu spółkę Archicom Studio Projekt za 2,4 mln zł. Wreszcie też DKR Investment przeniesie 8,31 proc. akcji Archicomu (13,32 proc. głosów) do spółki celowej, założonej przez Dorotę Jarodzką-Śródkę i Rafała Jarodzkiego. Do połowy marca 2023 r. Echo będzie miało prawo odkupić tę spółkę celową na warunkach analogicznych do transakcji zakupu akcji Archicomu, ale po powiększeniu o odsetki (6 proc. w skali roku).

Przejmując wrocławski Archicom Echo Investment ostrzy sobie zęby na pozycję lidera rynku mieszkaniowego. Połączona sprzedaż obu spółek wyniosła około 2,5-2,6 tys. mieszkań w ubiegłym roku, jeśli pominąć lokale Archicomu spoza rynku wrocławskiego (Dom Development sprzedał prawie 3,8 tys. lokali, a Atal 2,9 tys.).

– Nasza grupa staje się największym deweloperem budującym mieszkania na sprzedaż i na wynajem w Polsce. Tylko w 2021 r. rozpoczynamy budowę 7 tys. mieszkań, a łącznie nasz bank ziemi daje możliwość wybudowania ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach. W połączeniu firm widzimy wiele synergii, możliwości rozwoju oraz wymiany know-how. Silna marka Archicomu zapewnia naszej grupie wiodącą pozycję na niezwykle atrakcyjnym rynku, jakim jest Wrocław. Fundamentalnie wierzymy w potencjał polskiego rynku mieszkań, który jest odporniejszy na wahania cykliczne oraz mniej kapitałochłonny. Warto podkreślić, że zamierzamy zachować dywersyfikację działalności. Pozostaniemy aktywni w sektorze komercyjnym, utrzymując pozycję w pierwszej trójce deweloperów biurowych – powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment, cytowany w komunikacie prasowym.

Zrestrukturyzowany Archicom planuje sprzedać 1,0-1,2 tys. lokali w 2021 r. i przekazać klucze do 1,0-1,2 tys. mieszkań, podano w osobnym komunikacie. 

Echo Investment już od pewnego czasu zapowiadało zamiar skoncentrowania się na rynku mieszkaniowym, który – wg wyjaśnień spółki – wymaga mniej finansowania zewnętrznego niż projekty komercyjne.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii Echa Investment o łącznej wartości około 1,3 mld zł. Wartość trzech serii giełdowego długu Archicomu to w sumie 200 mln zł. Warunki jego emisji nie zawierają kowenantów dotyczących zmiany kontroli.

W marcu Echo Investment musi spłacić papiery ECH0321 o wartości 155 mln zł. Ponad tydzień temu spółka informowała o pracach nad emisją nowych obligacji.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A., Archicom S.A.

 • Udany początek roku dla deweloperów

  12 kwietnia 2021
  W I kwartale notowani na Catalyst deweloperzy zwiększyli liczbę sprzedanych lokali o 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Czas pokazał, że rynek mieszkaniowy okazał się relatywnie odporny na skutki pandemii, co pozwala wielu spółkom snuć plany o dalszym wzroście sprzedaży.
  czytaj więcej
 • Bilans Archicomu nadal zdrowy przed zmianami właścicielskimi

  09 kwietnia 2021
  Deweloperska grupa zaksięgowała w IV kwartale sporą część zeszłorocznych zysków, ale przy przepływach operacyjnych na granicy zera i wypłacie zaliczki 65 mln zł na poczet dywidendy dług netto Archicomu zauważalnie wzrósł. W relacji do kapitałów nadal nie był jednak wygórowanych, a wskaźniki płynności, mimo spadku, wciąż przyjmowały ponadprzeciętne wartości.
  czytaj więcej
 • UOKiK wydał zgodę na przejęcie Archicomu przez Echo Investment

  08 kwietnia 2021
  Wydanie zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było jedynym warunkiem zawieszającym określonym w przedwstępnej umowie przejęcia przez Echo kontroli nad wrocławskim Archicomem.
  czytaj więcej
 • Dług netto Echa Investment sięgnął niemal 2,5 mld zł

  31 marca 2021
  Deweloperska grupa miała w ubiegłym roku w sumie ponad 0,8 mld zł ujemnych przepływów inwestycyjnych i operacyjnych, a jej dług netto wzrósł o 1 mld zł. Sprzedaż aktywów i refinansowanie krótkoterminowych obligacji mają jednak poprawić sytuację bilansową Echa.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje