piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Echo sprzedało biurowiec za ponad 100 mln euro

msd | 30 czerwca 2022
Deweloper zawarł umowę sprzedaży wrocławskiego projektu biurowo-usługowo-handlowego MidPoint71 za 103,9 mln euro netto.

Ukończony na początku tego roku projekt MidPoint71 o powierzchni 36,2 tys. mkw. i 80-proc. poziomie wynajęcia trafi do czeskiego funduszu Trigea Real Estate. 

Wartość transakcji ustalono na 103,9 mln euro netto (109,3 mln euro przed pomniejszeniami o okresy bezczynszowe i inne koszty). Na zamknięciu do Echa trafi jednak 100,5 mln euro netto, a pozostała kwota będzie zwalniana wraz z realizacją prac aranżacyjnych w niewynajętych lokalach.

Według stanu z końca marca, projekt MidPoint71 obciążony był kredytami o wartości 33,1 mln euro i 1,6 mln zł. 

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli Echa, grupa planuje sprzedać w tym roku siedem projektów komercyjnych o wartości ponad 0,5 mld euro.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji dewelopera o łącznej wartości 1,51 mld zł. Najdłuższe serie ECH0226 i ECH0426, które pochodzą z niedawnych ofert publicznych, kwotowane są przez sprzedających kolejno na 100,97 oraz 100,00 proc. wartości nominalnej. 

Tymczasem do 7 lipca Echo Investment prowadzi kolejną publiczną ofertę obligacji, ponownie proponując inwestorom indywiduanym czteroletni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst