wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Echo startuje z nową emisją publiczną

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 08 października 2018
W porównaniu do warunków zaproponowanych w kwietniu, deweloper wydłużył okres spłaty obligacji o rok – do pięciu lat – oraz podniósł marżę o 0,6 pkt proc.

Oprocentowanie wyniesie więc 3,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M wobec 2,8 pkt proc. marży oferowanej w emisji publicznej w kwietniu oraz wobec 2,9 pkt proc. marży oferowanej w emisjach publicznych przeprowadzonych przed rokiem (wówczas Echo oferowało obligacje z pięcioletnim terminem wykupu).

Zapisy w nowej emisji Echa wartej 50 mln zł startują od 11 października. Papiery oferuje konsorcjum DM PKO BP, CDM Pekao i Noble Securities. Nominał jednej obligacji ustalono na 100 zł i taka też jest cena emisyjna. Ponieważ jednak obligacje oprocentowane będą od pierwszego dnia emisji, cena emisyjna będzie rosła z każdym kolejnym dniem zapisów o wysokość naliczanych odsetek, czyli o 1-2 grosze dziennie. Zapisy potrwają do 19 października, chyba, że popyt przekroczy wartość planowanej oferty – wówczas zapisy zostaną skrócone. Minimalna wartość zapisu nie została określona, progiem jest zatem jedna obligacja.

Obligacje nie zostały zabezpieczone, emitent nie ma także możliwości wcześniejszej spłaty papierów.

Emisja jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w połowie kwietnia. Dokument pozwala na przeprowadzenie publicznych emisji wartych 400 mln zł, z czego Echo pozyskało dotąd 50 mln zł. Z wypowiedzi przedstawicieli spółki udzielonych w maju wynikało, że w tym roku Echo chce pozyskać z emisji obligacji 200 mln zł (w tym do 100 mln zł w czerwcu).

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Echa, w tym cztery emisje publiczne. Trzy z nich pochodzą z drugiego programu emisji publicznych, który Echo przeprowadziło w ub.r. pozyskując od lipca do października 300 mln zł.

Naszym zdaniem

Podniesienie marży o 60 pkt bazowych to znacznie więcej niż wynikałoby z samego tylko wydłużenia okresu spłaty o rok. Zresztą przed rokiem Echo oferowało już pięcioletnie obligacje, wtedy jednak marża wynosiła 2,9 pk proc. ponad WIBOR 6M. 

Co więcej, warunki odbiegają nie tylko od proponowanych w poprzednich emisjach, ale także od tego, na co inwestorzy mogą liczyć na rynku wtórnym. Zapadające za cztery lata emisje publiczne Echa wyceniane są z rzeczywistą marżą na poziomie 3,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Wydłużenie okresu inwestycji o rok w zamian za marżę o 30 pkt bazowych wyższą wygląda na przyzwoity interes, zwykle różnice rentowności między cztero- i pięcioletnimi obligacjami sięgają od dziesięciu do kilkunastu punktów bazowych.

Zmianę podejścia do inwestorów widać nie tylko w oferowanym kuponie. Wzrosła także prowizja dla oferujących (z 0,5 do 0,7 proc.), a zamiast jednego domu maklerskiego, teraz będą trzy. Również fakt, że komunikat o zamiarze przeprowadzenia emisji opublikowano z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do startu zapisów (czego dotąd nie robiono) świadczy o sporej ostrożności w podejściu do rynku.

Nic dziwnego. Echo jest pierwszym od czerwca emitentem, który zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji na podstawie prospektu emisyjnego. Emitentów chętnych do przeprowadzenia emisji z pewnością nie brakuje, ale nastawienie inwestorów indywidualnych do obligacji korporacyjnych pół roku po ujawnieniu afery GetBacku, jest pewną niewiadomą. Stąd „na pierwszy ogień” zaoferowano warunki, na które kilka miesięcy temu nie można było liczyć. W razie powodzenia emisji można założyć, że w kolejnych, Echo nie będzie już skłonne do oferowania lepszych warunków. Warto więc wspomnieć, że w kwietniu zapisy na obligacje Echa zakończono po trzech dniach, a w ubiegłorocznych emisjach publicznych popyt przekraczał wartość oferowanej puli w pierwszym lub drugim dniu roboczym. 

Pod względem sytuacji finansowej Echa brak powodów, które pozwalałby stwierdzić, że Echo powinno płacić za obligacje więcej niż w przeszłości – wskaźniki zadłużenia mieszczą się w znanych zakresach na przestrzeni ostatnich lat, choć sam dług netto potrafi zmieniać się dynamicznie z kwartału na kwartał.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje