środa, 17 października 2018

Newsroom

Echo startuje z nową emisją publiczną

msd | 08 października 2018
W porównaniu do warunków zaproponowanych w kwietniu, deweloper wydłużył okres spłaty obligacji o rok – do pięciu lat – oraz podniósł marżę o 0,6 pkt proc.

Oprocentowanie wyniesie więc 3,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M wobec 2,8 pkt proc. marży oferowanej w emisji publicznej w kwietniu oraz wobec 2,9 pkt proc. marży oferowanej w emisjach publicznych przeprowadzonych przed rokiem (wówczas Echo oferowało obligacje z pięcioletnim terminem wykupu).

Zapisy w nowej emisji Echa wartej 50 mln zł startują od 11 października. Papiery oferuje konsorcjum DM PKO BP, CDM Pekao i Noble Securities. Nominał jednej obligacji ustalono na 100 zł i taka też jest cena emisyjna. Ponieważ jednak obligacje oprocentowane będą od pierwszego dnia emisji, cena emisyjna będzie rosła z każdym kolejnym dniem zapisów o wysokość naliczanych odsetek, czyli o 1-2 grosze dziennie. Zapisy potrwają do 19 października, chyba, że popyt przekroczy wartość planowanej oferty – wówczas zapisy zostaną skrócone. Minimalna wartość zapisu nie została określona, progiem jest zatem jedna obligacja.

Obligacje nie zostały zabezpieczone, emitent nie ma także możliwości wcześniejszej spłaty papierów.

Emisja jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w połowie kwietnia. Dokument pozwala na przeprowadzenie publicznych emisji wartych 400 mln zł, z czego Echo pozyskało dotąd 50 mln zł. Z wypowiedzi przedstawicieli spółki udzielonych w maju wynikało, że w tym roku Echo chce pozyskać z emisji obligacji 200 mln zł (w tym do 100 mln zł w czerwcu).

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Echa, w tym cztery emisje publiczne. Trzy z nich pochodzą z drugiego programu emisji publicznych, który Echo przeprowadziło w ub.r. pozyskując od lipca do października 300 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje