czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

ED Invest zapowiada emisję obligacji

msd | 07 października 2019
Warszawski deweloper chce pozyskać do 8,5 mln zł z niepublicznej oferty trzyletnich zabezpieczonych papierów dłużnych serii D.

Spółka zaoferuje inwestorom stałe 6,5 proc. odsetek w skali roku. Dług będzie zabezpieczony zastawem na ekspektatywach odrębnej własności lokal, czyli roszczeniach o ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, z którą spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu (ED Invest znany jest z budowy projektów mieszkalnych na gruntach powierzonych spółce przez spółdzielnię mieszkaniową z warszawskiego Gocławia).

Pozyskane z obligacji środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektów już realizowanych, w tym na inwestycje "Orlik", "Pasaż Aniński" i "Wilga" oraz przedsięwzięcia rozpoczynane w okresie najbliższych 18 miesięcy – poinformował ED Invest.

Niepubliczna oferta oferta obligacji serii D do 8,5 mln zł zostanie przeprowadzona w ramach przyjętego właśnie programu emisji o wartości do 17,5 mln zł.

Spółka nie informuje o zamiarze wprowadzenia nowego długu do giełdowego obrotu.

Po raz ostatni obligacje ED Invest były notowane na Catalyst w latach 2014-2016.

Więcej wiadomości o ED Invest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje