czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

ED Invest przydzielił kolejne obligacje

msd | 28 listopada 2019
Z prywatnej oferty 35-miesięcznych zabezpieczonych papierów dłużnych do 4 mln zł warszawski deweloper pozyskał 2,28 mln zł.

Uplasowane papiery oprocentowane są na stałe 6,5 proc. i będą wygasać 28 października 2022 r. Tego samego dnia zapadać będą też wyemitowane w październiku obligacje na 5,2 mln zł (oferowano do 8,5 mln zł).

Podobnie, jak poprzednia emisja, nowy dług zabezpieczony zostanie zastawami rejestrowymi na ekspektatywach odrębnej własności lokali, czyli roszczeniach o ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, z którą spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu (ED Invest znany jest z budowy projektów mieszkalnych na gruntach powierzonych spółce przez spółdzielnię mieszkaniową z warszawskiego Gocławia).

Jak wcześniej informowano, wpływy z emisji obligacji mają trafić na finansowanie realizowanych projektów oraz przedsięwzięcia rozpoczynane w okresie najbliższych 18 miesięcy.

ED Invest nie podaje, by zamierzał wprowadzić obligacje do obrotu. Po raz ostatni jego dług był notowanych na Catalyst w latach 2014-2016.

Więcej wiadomości o ED Invest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje