sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Enea przymierza się do refinansowania czerwcowych obligacji

msd | 19 kwietnia 2024
Jeszcze w tym kwartale energetyczna spółka chce uplasować nowe papiery dłużne o wartości 2 mld zł.

Enea zaproponuje inwestorom instytucjonalnym zmiennokuponowe obligacje, których ostateczne warunki zostaną ustalone w oparciu o proces budowy książki popytu. 

Spółka oczekuje, że emisja nowego długu przyniesie jej 2 mld zł, a do jej uplasowania dojdzie w II kwartale. Zarówno sama kwota, jak i termin oferty bynajmniej nie są przypadkowe. W ostatnich dniach czerwca wygasać będą bowiem pochodzące z 2019 r. papiery Enei o wartości 2 mld zł. 

Za wygasające niebawem obligacje Enea płaci 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W piątek rano kwotowane są one na 100,16/100,30 proc. nominału, sięgającego jednak 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje