sobota, 19 września 2020

Newsroom

Enea skupiła jedną piąta własnych obligacji

msd | 16 października 2019
Inwestorzy niechętnie odpowiedzieli na wezwanie energetycznej spółki do odkupu długu. Z wartej 1 mld zł emisji Enea odkupiła tylko 121,8 mln zł.

Za odkup notowanych na BondSpot papierów dłużnych ENA0220 spółka oferowała 100,15 proc. nominału.

Pozostałe 878,2 mln zł nieodkupionego długu wciąż pozostanie w giełdowym obrocie do dnia spłaty, przypadającego na 10 lutego 2020 r.

Środki na przedterminowy wykup papierów ENA0220 pochodzić miały z czerwcowej emisji nowych obligacji, także wartych 1 mld zł.

Czerwcowa emisja Enei zadebiutowała na Catalyst pod koniec września. Pięcioletnie papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. Po raz ostatni handlowano nimi 1 października po 101,1 proc. nominału, a obecnie są one kwotowane na 100,7/100,9 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje