sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

Erbud uplasował obligacje warte 75 mln zł

msd | 21 września 2021
Budowlana spółka warunkowo przydzieliła czteroletnie papiery, za które zobowiązała się płacić 2,6 pkt proc. powyżej WIBOR-u.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, większość wpływów z nowej emisji trafić ma na spłatę wygasających 27 września papierów ERB0921 o wartości 52 mln zł, które oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży. 

Pomimo obniżenia kuponu względem poprzedniej emisji, Erbud nadal pozostał przy niezabezpieczonym długu. 

Ostateczny rozrachunek nowych papierów serii D zaplanowano na 23 września. Docelowo mają one trafić do obrotu na Catalyst.

Wygasające w najbliższy poniedziałek obligacje serii C zostały już wycofane z obrotu na GPW.

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

 • Erbud utrzymał gotówkę netto

  11 maja 2022
  Pomimo znaczącego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz poniesionych wydatków z działalności inwestycyjnej w I kwartale, na koniec marca budowlana grupa nadal miała więcej środków pieniężnych niż zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • Nadal niezła sytuacja gotówkowa Erbudu

  07 kwietnia 2022
  Na koniec ubiegłego roku środki pieniężne budowlanej grupy pokrywały ponad jedną trzecią jej krótkoterminowych zobowiązań i ponownie znacząco przekraczały poziom zadłużenia odsetkowego. Potrzeby finansowe Erbudu pozostawały zabezpieczone, ale pojawiła się konieczność renegocjacji cen części z kontraktów.
  czytaj więcej
 • Banku Millennium ma wyrównać Erbudowi straty na opcjach walutowych

  25 listopada 2021
  Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, wskutek którego budowlana spółka ma otrzymać około 100 mln zł od Banku Millennium.
  czytaj więcej
 • Mocniejszy bilans grupy Erbudu

  08 listopada 2021
  Emisja akcji w spółce zależnej wzmocniła pozycję gotówkową i kapitały własne budowlanej grupy. Cegiełkę do istotnej poprawy płynności dołożyło też wrześniowe refinansowanie obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje