środa, 29 maja 2024

Newsroom

EuCO proponuje częściową spłatę obligacji w osiem lat

msd | 05 października 2023
Według propozycji spółki, ta cześć obligacyjengo długu, która nie ma pokrycia w zabezpieczeniu, zostanie umorzona w 45 proc.

Wierzyciele finansowi, w tym banki i właściciele niewykupionych obligacji EUC0423 o wartości nominalnej 17,2 mln zł mają otrzymać od EuCO 33 kwartalne raty, wynika z propozycji układowych przedstawionych przez zarząd spółki. Ta część obligacyjnego kapitału, która ma pokrycie w przedmiotach zastawu wycenionych w wartości dla wymuszonej sprzedaży, miałaby zostać spłacona w całości. Aczkolwiek EuCO na razie nie zdradza, o jaką kwotę może chodzić. W pozostałe części, tj. niemającej pokrycia w zabezpieczeniu, EuCO proponuje spłatę wyłącznie 55 proc. należności głównej i umorzenie pozostałych 45 proc. 

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, pierwsza z  kwartalnych rat miałaby trafić do obligatariuszy EuCO po trzech miesiącach od momentu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Przy czym w początkowym okresie ich wartość byłaby relatywnie niska, a szerszym strumieniem pieniądze zaczęłyby płynąć do wierzycieli po upływie pięciu i pół roku (między 22. a 33. ratą).

Ponadto EuCO proponuje także całkowite umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek.

Niewykupione obligacje EUC0423 o wartości nominalnej 17,2 mln zł zabezpieczone są zastawem na części akcji EuCO, a także zastawem na wierzytelnościach, rachunkach bankowych oraz poręczeniami spółek zależnych. Tyle tylko, że większości z nich nie stać nawet na ogłoszenie upadłości.

Samo EuCO znajduje się w postępowaniu sanacyjnym od końca października ubiegłego roku. Spółka skryła się pod parasolem restrukturyzacji niedługo po tym, jak utraciła płynność, co objawiło się wówczas między innymi zaprzestaniem obsługi obligacji.

Przed ubiegłorocznym zawieszeniem obrotu obligacje EUC0423 wyceniane były w okolicach 20-25 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium