poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Eurocent chce zmienić formę postępowania restrukturyzacyjnego

msd | 30 października 2017
Po prawie czterech miesiącach od złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego firma pożyczkowa postanowiła cofnąć wniosek i złożyć nowy, tym razem o otwarcie postępowania układowego.

Zamiana uproszczonego trybu na zwykłe postępowanie układowe wiąże się z 15-proc. progiem wierzytelności spornych. W przypadku Eurocentu został on przekroczony, stąd spółka nie może wejść do na drogę przyspieszonego postępowania układowego.

Co do zasady, wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien zostać rozpoznany przez sąd w ciągu dwóch tygodni. To jednak termin instrukcyjny, o czym zresztą świadczy fakt, że poprzedni wniosek restrukturyzacyjny nie został rozpoznany przez blisko cztery miesiące.

Miesiąc temu majątek Eurocentu został zabezpieczony poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W ubiegłym tygodniu nie zgodził się on na kolejną płatność ratalną od obligacji serii E (dotychczas z wartej 1,8 mln zł emisji spłącono 0,74 mln zł), których termin spłaty minął prawie pięć miesięcy temu. Ponadto, spółka nie dostała też zgody na wypłatę odsetek od nienotowanych na Catalyst wartych 3 mln zł obligacji serii G.

W obrocie na Catalyst znajdują się natomiast uplasowane miesiąc wcześniej niezabezpieczone dwuletnie obligacje serii F o wartości 2,31 mln zł. W piątek z rana rynek wycenia je na 20 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje