sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Eurocent chce zmienić formę postępowania restrukturyzacyjnego

msd | 30 października 2017
Po prawie czterech miesiącach od złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego firma pożyczkowa postanowiła cofnąć wniosek i złożyć nowy, tym razem o otwarcie postępowania układowego.

Zamiana uproszczonego trybu na zwykłe postępowanie układowe wiąże się z 15-proc. progiem wierzytelności spornych. W przypadku Eurocentu został on przekroczony, stąd spółka nie może wejść do na drogę przyspieszonego postępowania układowego.

Co do zasady, wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien zostać rozpoznany przez sąd w ciągu dwóch tygodni. To jednak termin instrukcyjny, o czym zresztą świadczy fakt, że poprzedni wniosek restrukturyzacyjny nie został rozpoznany przez blisko cztery miesiące.

Miesiąc temu majątek Eurocentu został zabezpieczony poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W ubiegłym tygodniu nie zgodził się on na kolejną płatność ratalną od obligacji serii E (dotychczas z wartej 1,8 mln zł emisji spłącono 0,74 mln zł), których termin spłaty minął prawie pięć miesięcy temu. Ponadto, spółka nie dostała też zgody na wypłatę odsetek od nienotowanych na Catalyst wartych 3 mln zł obligacji serii G.

W obrocie na Catalyst znajdują się natomiast uplasowane miesiąc wcześniej niezabezpieczone dwuletnie obligacje serii F o wartości 2,31 mln zł. W piątek z rana rynek wycenia je na 20 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A.

 • Eurocent zwołał zgromadzenie obligatariuszy

  21 listopada 2017
  Chodzi o związane z naruszeniem warunków emisji spotkanie właścicieli nienotowanych na Catalyst trzyletnich papierów dłużnych serii G o wartości 3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Eurocent pogłębia tegoroczne straty

  15 listopada 2017
  Pomimo kolejnej straty oraz gwałtownego przyrostu należności firma pożyczkowa zakończyła III kwartał z dodatnimi przepływami operacyjnymi. Część wygenerowanej gotówki trafiło na spłatę zaległych obligacji. Teraz jednak – decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego – ewentualne nadwyżki środków pieniężnych nie mogą być przekazywane obligatariuszom.
  czytaj więcej
 • Eurocent dostał wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

  07 listopada 2017
  Jeden z obligatariuszy postawił w stan wymagalności nienotowane na Catalyst papiery serii G o wartości 100 tys. zł z emisji wartej 3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Eurocent dostał nakaz zapłaty

  06 listopada 2017
  Firma pożyczkowa miałaby zapłacić ponad 1,8 mln zł, lecz zamierza złożyć sprzeciw do nakazu wraz z wnioskiem o oddalenie całości roszczenia ze strony funduszu sekurytyzacyjnego Prime FIZ.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje