sobota, 22 września 2018

Newsroom

Eurocent spłacił kolejne 3 proc. nominału

msd | 15 września 2017
W sześciu cotygodniowych ratach firma pożyczkowa spłaciła w sumie 26 proc. wartości nominalnej obligacji serii E, których termin spłaty minął ponad trzy miesiące temu.

Zapadające 8 czerwca papiery warte były 1,8 mln zł, co znaczy, że dotychczas wykupił 0,47 mln zł nominału.

Przy dotychczasowym tempie spółka potrzebowałaby jeszcze ponad czterech miesięcy na wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec obligatariuszy. Może nie zdążyć, bo od ponad dwóch miesięcy w sądzie znajduje się wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a na wszelki wypadek także i wniosek o ogłoszenie upadłości.

Zakładając, że sąd wreszcie przychyli się do postępowania restrukturyzacyjnego, obligatariusze będą musieli liczyć się ze wstrzymaniem strumienia cotygodniowych niewielkich rat, bo zgodnie z prawem od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do jego zakończenia lub umorzenia dłużnik nie może wypełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które objęte są układem.

W obrocie na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria obligacji Eurocentu (ERC0918). Wartymi 2,3 mln zł papierami z terminem wykupu we wrześniu 2018 r. po raz ostatni handlowano ponad dwa tygodnie temu po 20 proc. nominału. Od czasu, kiedy spółka zaczęła regularnie w małych ratach spłacać przeterminowany dług handel obligacjami ERC0918 przymarł, a oczekiwania sprzedających znacznie wzrosły (najlepsza obecnie oferta sprzedaży wycenia papiery na 45 proc. nominału).  

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje