poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Everest Capital wyemitował obligacje na 50 mln zł

msd | 12 marca 2018
Firma pożyczkowa, szerzej znana pod marką Bocian, ponownie wypuściła 3,5-letnie papiery dłużne. Cześć wpływów trafi na zapowiedziane niedawno przedterminowe wykupy starszych serii.

Warte 50 mln zł obligacje serii L zostaną zabezpieczone zastawem na zbiorze wierzytelności pożyczkowych do 75 mln zł oraz poręczeniami dwóch innych podmiotów powiązanych (emitent jest wyłącznie spółką celową do organizacji finansowania).

Wysokość kuponu nowych papierów nie została ujawniona. W grudniu Everest uplasował 3,5-letnie zabezpieczone obligacje przy 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Seria ta trafiła do obrotu na Catalyst w ostatni piątek. Nowy dług także będzie notowany na GPW.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków przez Emitenta na wykup obligacji serii E (EVC1118) oraz F oraz udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, która prowadzi działalność operacyjną polegającą na udzielaniu klientom pożyczek pieniężnych pod marką Bocian Pożyczki – poinformowano.

W okresie 3 miesięcy spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018. Zainteresowanie ofertą obligacji serii L było duże i konieczne okazało się przeprowadzenie redukcji złożonych zapisów  – powiedział Mateusz Mucha, menadżer w Domu Maklerskim Navigator, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych, cytowany w komunikacie prasowym.

Przedterminowy wykup wartych łącznie 24 mln zł papierów serii E i F zapowiedziano na 26 marca. Nie czekając na ustalony dzień wcześniejszej spłaty Everest Capital przeprowadził też w ostatnich dniach dwie transakcje skupu obligacji serii E w celu ich umorzenia, odpowiednio na 859 i 300 tys. zł. W osobnym komunikacie spółka poinformowała jednak też o objęciu nowej emisji za kwotę 300 tys. zł przez osobę blisko związaną z prezesem emitenta.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje