wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała 1,78 mln zł

msd | 20 listopada 2018
Na dzień przed upływem – odroczonej – spłaty obligacji o wartości 1 mln zł spółka uplasowała nowe papiery dłużne.

Emisję imiennych obligacji serii W o wartości 1,775 mln zł zamknięto 16 listopada. Dzień później FKD miała spłacić 1 mln zł nominału z emisji o wartości 5 mln zł. Początkowo amortyzacja obligacji serii G nastąpić miała jeszcze 1 października, ale spółka przesunęła jej termin, kolejno do 30 października i 17 listopada. Decyzję podjęto w porozumieniu z funduszem, który jest jedynym właścicielem papierów. Nawiasem mówiąc, oprocentowanych na 16 proc. w skali roku.

Warunki nowych papierów serii W nie zostały upublicznione. A ponieważ są to papiery imienne, to z pewnością nie trafią do obrotu na Catalyst. Podobnie zresztą jak pozostałe emisje FKD.

W ubiegłym tygodniu FKD informowała o otrzymaniu wypowiedzenia wszystkich umów na ewidencję obligacji zawartych z Polskim Domem Maklerskim, któremu Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła licencję.

W związku z wypowiedzeniem emitent podjął działania, mające na celu podpisanie umów o prowadzenie ewidencji obligacji z innym domem maklerskim – informowała w ubiegłym tygodniu spółka.

FKD regularnie przeprowadza kolejne emisje obligacji, także na wykup starszych serii, ale żadne z nich nie są notowane na Catalyst. Do giełdowego obrotu, wbrew deklaracjom składanym na etapie oferowania, nie trafiła także publiczna emisja z czerwca ubiegłego roku. FKD pozyskała z niej 5,13 mln zł, a w lipcu spółka dokonała częściowego przedterminowego wykupu na kwotę 142 tys. zł.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje