czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych wyemituje kolejne obligacje

msd | 23 kwietnia 2018
Z prywatnej oferty spółka chce pozyskać do 3 mln zł. Tym razem FKD proponuje 7,6 proc. rocznie za 30-miesięczny dług.

Zmiana warunków względem wcześniejszych ofert jest istotna, jeśli wziąć pod uwagę, że w dwóch poprzednich emisjach FKD proponowała stałe 8 proc. w skali roku za 18-miesięczne papiery. 

Nie zmienia się natomiast zabezpieczenie. Obligacje ponownie zabezpieczone będą cesją wierzytelności z kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

Ostatnia oferta, którą FKD prowadziła od 6 marca do 6 kwietnia, przyniosła spółce 1,8 mln zł wobec oferowanych 3 mln zł. Najnowsza emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą przynajmniej papiery na 0,5 mln zł.

FKD regularnie plasuje kolejne serie obligacji w prywatnych ofertach. Papiery nie są jednak wprowadzane do giełdowego obrotu. Na Catalyst miała trafić natomiast publiczna bezprospektowa oferta z czerwca zeszłego roku. Papiery do tej pory nie znalazły się jednak w obrocie, na co wpływ – jak niedawno podawaliśmy – miało naruszenie warunków emisji.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje