sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych zapowiada kolejną emisję obligacji

msd | 01 lutego 2018
Spółka chce pozyskać do 4 mln zł z prywatnej oferty 18-miesięcznych papierów dłużnych serii O, oprocentowanych na stałe 8 proc. w skali roku.

Obligacje zostaną zabezpieczone cesją obecnych i przyszłych wierzytelności z zawartych kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji serii O na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności, w tym między innymi na spłatę wyemitowanych wcześniej, wysoko oprocentowanych obligacji – poinformowano.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą dług wart co najmniej 0,5 mln zł. Fabryka nie informuje o zamiarze wprowadzenia papierów do giełdowego obrotu.

Wśród kilku zeszłorocznych emisji obligacji FKD jedna miała charakter oferty publicznej, którą przeprowadzono w oparciu o memorandum informacyjne. Uplasowane w czerwcu papiery na 5,1 mln zł (oferowano 4-10 mln zł) trafić mają do obrotu na Catalyst. Warunki emisji zobowiązywały spółkę do złożenia wniosku o wprowadzenie obligacji na GPW w ciągu dwóch miesięcy od przydziału.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje