sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

Famur odpisze 94,6 mln zł w sprawozdaniu za 2021 r.

msd | 25 stycznia 2022
Wart 94,6 mln zł odpis Famur tłumaczy obniżeniem prognozy przepływów pieniężnych w segmencie maszyn górniczych.

Zapowiadany przez spółkę odpis obniży jej jednostkowy i skonsolidowany wynik netto za IV kwartał ubiegłego roku, ale – jak podkreśla Famur – pozostanie bez wpływu na wynik EBITDA oraz stan środków pieniężnych. 

„Odpis ten wynika z niższych prognozowanych przepływów pieniężnych w segmencie maszyn górniczych opartych na ponownej ocenie przyszłych oczekiwanych wyników w świetle obecnych warunków w polskim sektorze producentów maszyn dla górnictwa kamiennego” – wyjaśnił Famur.

Według spółki, zaktualizowana prognoza oczekiwanych wyników w segmencie maszyn górniczych uwzględnia między innymi wzrost cen uprawnień do emisji CO2, co uprawdopodobnia przyspieszenie procesu dekarbonizacji. Ponadto Famur zwraca uwagę na przedłużający się proces uzgodnienia z Komisją Europejską porozumienia w sprawie wygaszenia w Polsce kopalń węgla energetycznego do 2049 r. Wreszcie spółka podnosi też kwestię presji instytucji finansowych na ograniczenie finansowania branży węglowej. 

Sam Famur w ubiegłym roku zapowiedział zamiar przekształcenia się z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego w holding inwestujący w zieloną transformację. Jednym ze źródeł finansowania nowej strategii będą też zielone obligacje. Pierwszą ich serię Famur uplasował w listopadzie ubiegłego roku, pozyskując 400 mln zł z pięcioletniego długu oprocentowanego na WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. marży.

Na Catalyst zielone papiery FMF1126 kwotowane są przez sprzedającego na 102,5 proc. nominału. Krótsze papiery FMF0624 (2,6 pkt proc. marży), które nie mają jednak statusu zielonych, sprzedający wycenia zaś na 101,9 proc.

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst