poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Famur wyemituje obligacje do 200 mln zł

msd | 12 czerwca 2019
Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne producent maszyn dla przemysłu wydobywczego zapłaci WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży.

Dzień emisji obligacji serii B wyznaczono na 27 czerwca. Po 18 miesiącach od tego momentu, a później co sześć miesięcy, Famur będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu długu.

Spółka nie wskazała celu emisji. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie niepublicznym, a wyemitowany dług może trafić do obrotu na Catalyst.

Papiery Famuru zostaną uplasowane w ramach programu do 500 mln zł, z którego spółka do tej pory pozyskała 108 mln zł w jednej emisji ze stycznia 2016 r. Za uplasowane wówczas czteroletnie papiery Famur płaci WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży.

Na Catalyst obligacje FMF0120 wyceniane są na 100,5 proc. nominału. Za miesiąc – 12 lipca, czyli w dniu płatności przedostatniego kuponu – Famur będzie mógł przedterminowo wykupić obligacje. Musiałby jednak za to zapłacić 0,75 proc. premii.

Więcej wiadomości o Famur S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje