czwartek, 27 lipca 2017

Newsroom

Fast Finance nie spłaca obligacji pomimo wezwań do zapłaty

msd | 02 stycznia 2017
Spółka nie reaguje na wezwanie do wykupu zaległych obligacji serii G – dowiedzieliśmy się od jednego z obligatariuszy, który takie pismo skierował do Fast Finance.

Niewykupione w połowie listopada papiery warte są 8,6 mln zł. Windykator zobowiązał się do wykupu „w ciągu najbliższego okresu”. Od tego czasu nie informowano o postępach, a w odpowiedzi na nasze pytania wskazano, że o szczegółach inwestorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikatów giełdowych.

Ostatniego dnia ubiegłego roku zapadały trzy inne serie obligacji Fast Finance, tym razem nienotowanych na Catalyst. W praktyce wykup powinien zostać zrealizowany w poniedziałek (31 grudnia wypadał w sobotę). Poprosiliśmy spółkę o informację czy papiery zostały wykupione, na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  

- (…) podkreślamy, że zamiarem spółki jest dokonanie wykupu obligacji serii G,  jak również wszystkich zapadających w tym roku obligacji – napisał nam Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance, w mailu sprzed miesiąca.

W obrocie na Catalyst pozostają obligacje FFI0121, którymi po raz ostatni handlowano w ubiegłą środę po 92 proc. Obecnie obrót papierami jest zawieszony, ponieważ zbliża się termin okresowej amortyzacji (papiery mają pięcioletni okres spłaty, ale co kwartał amortyzowane są po 5 proc. wartości emisji).

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje