wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Fast Finance nie spłaca obligacji pomimo wezwań do zapłaty

msd | 02 stycznia 2017
Spółka nie reaguje na wezwanie do wykupu zaległych obligacji serii G – dowiedzieliśmy się od jednego z obligatariuszy, który takie pismo skierował do Fast Finance.

Niewykupione w połowie listopada papiery warte są 8,6 mln zł. Windykator zobowiązał się do wykupu „w ciągu najbliższego okresu”. Od tego czasu nie informowano o postępach, a w odpowiedzi na nasze pytania wskazano, że o szczegółach inwestorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikatów giełdowych.

Ostatniego dnia ubiegłego roku zapadały trzy inne serie obligacji Fast Finance, tym razem nienotowanych na Catalyst. W praktyce wykup powinien zostać zrealizowany w poniedziałek (31 grudnia wypadał w sobotę). Poprosiliśmy spółkę o informację czy papiery zostały wykupione, na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  

- (…) podkreślamy, że zamiarem spółki jest dokonanie wykupu obligacji serii G,  jak również wszystkich zapadających w tym roku obligacji – napisał nam Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance, w mailu sprzed miesiąca.

W obrocie na Catalyst pozostają obligacje FFI0121, którymi po raz ostatni handlowano w ubiegłą środę po 92 proc. Obecnie obrót papierami jest zawieszony, ponieważ zbliża się termin okresowej amortyzacji (papiery mają pięcioletni okres spłaty, ale co kwartał amortyzowane są po 5 proc. wartości emisji).

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

 • Podstawowe przychody Fast Finance spadły o 41,9 proc. r/r

  18 maja 2018
  Windykator zanotował w I kwartale 3,4 mln zł przychodów z umów przelewu wierzytelności wobec prawie 5,9 mln zł przed rokiem. Wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje płynność, czego obrazem było tylko 84 tys. zł środków pieniężnych na koniec marca.
  czytaj więcej
 • Wyniki Fast Finance spadają, ich jakość też

  20 kwietnia 2018
  Skonsolidowany zysk netto windykatora spadł o 8,7 proc. r/r do niespełna 7,4 mln zł w 2017 r. Fast Finance praktycznie wstrzymał zakupy nowych wierzytelności, faktycznie pracujące aktywa więc maleją i się starzeją na rzecz przyrostu pożyczek, które generują wyłącznie papierowe zyski.
  czytaj więcej
 • Fast Finance powróciło do bardzo niskiej płynności gotówkowej

  20 listopada 2017
  Na koniec września windykacyjna grupa posiadała niespełna 0,2 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały niespełna 1 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań. Nawet jeśli pominąć przychody przyszłych okresów, wskaźnik płynności natychmiastowej wynosił mniej niż 2 proc.
  czytaj więcej
 • Maleje biznes Fast Finance

  31 sierpnia 2017
  By wciąż redukować zadłużenie windykator sięga nie tylko po bieżące wpływy od dłużników, ale chwyta się też sprzedaży wierzytelności. Na wyraźnie rosnącym rynku jego aktywa więc spadają, a jedyne co w bilansie rośnie, to pożyczki, które na razie generują tylko papierowe zyski.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje