piątek, 18 sierpnia 2017

Newsroom

Fast Finance nie wykupiło kolejnych obligacji

msd | 02 stycznia 2017
Spółka nie spłaciła w terminie nienotowanych na Catalyst papierów dłużnych serii J o wartości 6,7 mln zł.

Termin wykupu obligacji serii J przypadał 31 grudnia. Papiery te zostały wyemitowane w marcu 2015 r. Była to emisja refinansująca w ramach umów inwestycyjnych zawartych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, funduszami zarządzanymi przez BPS TFI oraz spółką Agro-Handlowiec Szymańscy. Początkowo emisja warta była 24,8 mln zł, ale porozumienie zakładało okresową amortyzację długu, stąd wskazana przez Fast Finance wartość niewykupionego w poniedziałek długu (31 grudnia to sobota) wynosi 6,7 mln zł.

Brak wykupu obligacji serii J jest spowodowany niezamierzonym przesunięciem terminu pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez emitenta – podano w komunikacie.

Ostatniego dnia grudnia zapadały też krótkoterminowe zerokuponowe obligacje serii N i O, warte łącznie 4,1 mln zł. Spółka, ani KDPW nie informują o braku ich wykupu. W poniedziałek przed południem skierowaliśmy do Fast Finance pytania w tej sprawie, lecz wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W połowie listopada windykator nie wykupił notowanych na Catalyst obligacji serii G na 8,6 mln zł. Spółka nie reaguje też na wezwania do zapłaty, o czym pisaliśmy w poniedziałek przed południem powołując się na jednego z obligatariuszy.

W obrocie na Catalyst pozostają obligacje FFI0121, którymi po raz ostatni handlowano w ubiegłą środę po 92 proc. Obecnie obrót papierami jest zawieszony, ponieważ zbliża się termin okresowej amortyzacji (papiery mają pięcioletni okres spłaty, ale co kwartał amortyzowane są po 5 proc. wartości emisji).

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje