poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Fast Finance nie wykupiło kolejnych obligacji

msd | 02 stycznia 2017
Spółka nie spłaciła w terminie nienotowanych na Catalyst papierów dłużnych serii J o wartości 6,7 mln zł.

Termin wykupu obligacji serii J przypadał 31 grudnia. Papiery te zostały wyemitowane w marcu 2015 r. Była to emisja refinansująca w ramach umów inwestycyjnych zawartych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, funduszami zarządzanymi przez BPS TFI oraz spółką Agro-Handlowiec Szymańscy. Początkowo emisja warta była 24,8 mln zł, ale porozumienie zakładało okresową amortyzację długu, stąd wskazana przez Fast Finance wartość niewykupionego w poniedziałek długu (31 grudnia to sobota) wynosi 6,7 mln zł.

Brak wykupu obligacji serii J jest spowodowany niezamierzonym przesunięciem terminu pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez emitenta – podano w komunikacie.

Ostatniego dnia grudnia zapadały też krótkoterminowe zerokuponowe obligacje serii N i O, warte łącznie 4,1 mln zł. Spółka, ani KDPW nie informują o braku ich wykupu. W poniedziałek przed południem skierowaliśmy do Fast Finance pytania w tej sprawie, lecz wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W połowie listopada windykator nie wykupił notowanych na Catalyst obligacji serii G na 8,6 mln zł. Spółka nie reaguje też na wezwania do zapłaty, o czym pisaliśmy w poniedziałek przed południem powołując się na jednego z obligatariuszy.

W obrocie na Catalyst pozostają obligacje FFI0121, którymi po raz ostatni handlowano w ubiegłą środę po 92 proc. Obecnie obrót papierami jest zawieszony, ponieważ zbliża się termin okresowej amortyzacji (papiery mają pięcioletni okres spłaty, ale co kwartał amortyzowane są po 5 proc. wartości emisji).

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

 • Podstawowe przychody Fast Finance spadły o 41,9 proc. r/r

  18 maja 2018
  Windykator zanotował w I kwartale 3,4 mln zł przychodów z umów przelewu wierzytelności wobec prawie 5,9 mln zł przed rokiem. Wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje płynność, czego obrazem było tylko 84 tys. zł środków pieniężnych na koniec marca.
  czytaj więcej
 • Wyniki Fast Finance spadają, ich jakość też

  20 kwietnia 2018
  Skonsolidowany zysk netto windykatora spadł o 8,7 proc. r/r do niespełna 7,4 mln zł w 2017 r. Fast Finance praktycznie wstrzymał zakupy nowych wierzytelności, faktycznie pracujące aktywa więc maleją i się starzeją na rzecz przyrostu pożyczek, które generują wyłącznie papierowe zyski.
  czytaj więcej
 • Fast Finance powróciło do bardzo niskiej płynności gotówkowej

  20 listopada 2017
  Na koniec września windykacyjna grupa posiadała niespełna 0,2 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały niespełna 1 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań. Nawet jeśli pominąć przychody przyszłych okresów, wskaźnik płynności natychmiastowej wynosił mniej niż 2 proc.
  czytaj więcej
 • Maleje biznes Fast Finance

  31 sierpnia 2017
  By wciąż redukować zadłużenie windykator sięga nie tylko po bieżące wpływy od dłużników, ale chwyta się też sprzedaży wierzytelności. Na wyraźnie rosnącym rynku jego aktywa więc spadają, a jedyne co w bilansie rośnie, to pożyczki, które na razie generują tylko papierowe zyski.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje