czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Fast Finance otrzymało kolejne wezwanie do wykupu

msd | 29 października 2018
Jeden z właścicieli papierów serii M wezwał spółkę do przymusowego przedterminowego wykupu długu wartego nominalnie 738 tys. złotych.

Otrzymane przez Fast Finance żądanie, podobnie jak poprzednie o wartości 141 tys. zł, związane jest z niespłaceniem w terminie części kapitału od notowanych na Catalyst obligacji serii M. 15 października minął bowiem termin okresowej amortyzacji wartych 4,66 mln zł papierów. Spółka zobowiązana była spłacić wówczas 466 tys. zł nominału plus około 120 tys. zł odsetek.

Brak wykupu windykator tłumaczył „niezamierzonym przesunięciem terminu pozyskania zewnętrznych środków finansowych”. Nowego terminu spłaty zaległych obligacji Fast Finance nie wyznaczało. Natomiast, by odpowiedzieć na otrzymane wezwania do przymusowego wykupu, spółka, zgodnie z warunkami emisji, ma 15 dni roboczych.

Niedawno wobec spółki umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ jej wierzyciel miał wycofać wniosek o ogłoszenie upadłości. Niejasności jest zresztą więcej. Od ustąpienia Jacka Daroszewskigo, byłego prezesa, który – jak się okazało po fakcie – zabezpieczył prywatną pożyczkę na majątku Fast Finance, przez wykup należących do niego akcji czy egzekucje w związku z zaległościami wobec ZUS-u, aż po brak publikacji sprawozdania półrocznego. Za ostatnie przewinienie obrót akcjami i obligacjami FFI0121 jest zawieszony.

Papiery dłużne Fast Finance zabezpieczone są na zbiorze wierzytelności, administrator zabezpieczenia został poinformowany przez emitenta o naruszeniu warunków emisji. Przed zawieszenie obligacje FFI0121 wyceniano na 27,9 proc. nominału.

Według stanu na koniec czerwca ponad jedną czwartą emisji (1,4 mln zł) posiadały fundusze zarządzane przez TFI AgioFunds.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje