wtorek, 24 stycznia 2017

Newsroom

Firmy pożyczkowe mogą czekać kolejne niekorzystne zmiany

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 grudnia 2016
Przy okazji planowanego zwiększenia kar za działalność lichwiarską Ministerstwo Sprawiedliwości chce też obniżenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tych samych, które obowiązują dopiero od marca tego roku.

Opublikowany w czwartek projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw co do zasady celuje w zwiększenie sankcji karnych za udzielanie pożyczek o charakterze lichwiarskim. Projektowane przepisy przewidują od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności za żądanie zbyt wysokich – przekraczających ustawowe limity – kosztów pożyczki. Podobna kara grozić miałaby za domaganie się zbyt wysokiej sumy zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

Jednak to co najciekawsze dla inwestujących w obligacje firm pożyczkowych nie dotyczy bynajmniej planowanych sankcji karnych, a kolejnego obniżenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, które pożyczkodawcy mogą pobierać od klientów. Wprowadzony w marcu limit ustalono na sumę 25 proc. kwoty kredytu i 30 proc. kwoty kredytu za każdy rok (w ustawie mowa o kredycie, choć limit dotyczy też pożyczek). Łącznie obowiązujący od niedawna całkowity limit pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 100 proc. Niedługo może się to zmienić. W przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje się, aby limit ten zmniejszyć do sumy 10 proc. kwoty kredytu plus 10 proc. za każdy rok umowy, w sumie w całym okresie kredytowania całkowite pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogłyby być wyższe niż 75 proc.  

Kolejne obniżenie kosztów pozaodsetkowych, które mają dla przychodów firm większe znaczenie od samych odsetek (bo te nie mogą być obecnie wyższe niż 10 proc. rocznie), w sposób oczywisty może uderzyć w rentowność prowadzonego biznesu. Wprawdzie większość notowanych na Catalyst pożyczkodawców zastrzega, że zdążyli się odnaleźć w obowiązującym od marca reżimie prawnym (np. wydłużono okresy spłaty, wprowadzono pożyczki odnawialne, zaczęto odsprzedawać nieprzeterminowane wierzytelności do funduszy), ale nie w każdym przypadku sprawozdania finansowe potwierdzają to równie mocno. Tymczasem ryzyko kolejnego obniżenia przychodów, przy dużej konsekwencji w uchwalaniu nowego prawa, istotnie wzrasta. 

Na nieszczęście dla firm pożyczkowych nowy projekt konsultowany będzie przede wszystkim ze środowiskiem prawniczym. 

Na Catalyst notowane są obligacje siedmiu firm pożyczkowych, w tym dwóch o zasięgu międzynarodowym (International Personal Finance i Ferratum).

 • Fast Finance uplasowało emisję ratunkową

  17 stycznia 2017
  W poniedziałek windykacyjna spółka nie obsłużyła kolejnej serii obligacji. Przydzieliła też nowe papiery z przeznaczeniem na wykup emisji, która wygasła dwa miesiące temu.
  czytaj więcej
 • Analiza International Personal Finance

  16 stycznia 2017
  "Można zakładać, że nawet najbardziej czarny scenariusz, czyli obniżenie maksymalnych kosztów pożyczek oraz przegrana w sprawach podatkowych, nie będzie oznaczać automatycznego zaprzestania działalności przez grupę na pozostałych rynkach, wywrze jednak (a właściwie już wywiera) wpływ na rentowność wyemitowanych obligacji."
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (13.01)

  16 stycznia 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 13 stycznia 2017 roku wyniosła 3,5 pkt proc., rosnąc w sposób zauważalny o 0,14 pkt proc. Indeks znajduje się na typowych dla siebie poziomach, można powiedzieć, że oprócz zamieszania z branżą pożyczek pozabankowych, nic szczególnego w obserwowanej grupie emitentów obligacji się nie dzieje.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: W 2016 r. firmy nie wykupiły obligacji za 92,2 mln zł

  10 stycznia 2017
  Wśród notowanych na Catalyst emisji, które zapadały w ubiegłym roku, nie spłacono 3,6 proc. zadłużenia. To tyle, co przed rokiem. Znacznie wzrósł natomiast udział niewykupionych obligacji wśród najmniejszych emisji, kierowanych najczęściej do inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje