środa, 29 marca 2017

Newsroom

Firmy pożyczkowe mogą czekać kolejne niekorzystne zmiany

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 grudnia 2016
Przy okazji planowanego zwiększenia kar za działalność lichwiarską Ministerstwo Sprawiedliwości chce też obniżenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tych samych, które obowiązują dopiero od marca tego roku.

Opublikowany w czwartek projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw co do zasady celuje w zwiększenie sankcji karnych za udzielanie pożyczek o charakterze lichwiarskim. Projektowane przepisy przewidują od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności za żądanie zbyt wysokich – przekraczających ustawowe limity – kosztów pożyczki. Podobna kara grozić miałaby za domaganie się zbyt wysokiej sumy zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

Jednak to co najciekawsze dla inwestujących w obligacje firm pożyczkowych nie dotyczy bynajmniej planowanych sankcji karnych, a kolejnego obniżenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, które pożyczkodawcy mogą pobierać od klientów. Wprowadzony w marcu limit ustalono na sumę 25 proc. kwoty kredytu i 30 proc. kwoty kredytu za każdy rok (w ustawie mowa o kredycie, choć limit dotyczy też pożyczek). Łącznie obowiązujący od niedawna całkowity limit pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 100 proc. Niedługo może się to zmienić. W przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje się, aby limit ten zmniejszyć do sumy 10 proc. kwoty kredytu plus 10 proc. za każdy rok umowy, w sumie w całym okresie kredytowania całkowite pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogłyby być wyższe niż 75 proc.  

Kolejne obniżenie kosztów pozaodsetkowych, które mają dla przychodów firm większe znaczenie od samych odsetek (bo te nie mogą być obecnie wyższe niż 10 proc. rocznie), w sposób oczywisty może uderzyć w rentowność prowadzonego biznesu. Wprawdzie większość notowanych na Catalyst pożyczkodawców zastrzega, że zdążyli się odnaleźć w obowiązującym od marca reżimie prawnym (np. wydłużono okresy spłaty, wprowadzono pożyczki odnawialne, zaczęto odsprzedawać nieprzeterminowane wierzytelności do funduszy), ale nie w każdym przypadku sprawozdania finansowe potwierdzają to równie mocno. Tymczasem ryzyko kolejnego obniżenia przychodów, przy dużej konsekwencji w uchwalaniu nowego prawa, istotnie wzrasta. 

Na nieszczęście dla firm pożyczkowych nowy projekt konsultowany będzie przede wszystkim ze środowiskiem prawniczym. 

Na Catalyst notowane są obligacje siedmiu firm pożyczkowych, w tym dwóch o zasięgu międzynarodowym (International Personal Finance i Ferratum).

 • Dobry rok grupy SMS Kredyt Holding

  22 marca 2017
  Po spłacie kredytu w Alior Banku i wyraźnej poprawie wyników operacyjnych, grupa SMS Kredyt ma najniższe od lat wskaźniki zadłużenia i legitymuje się nieprzeciętnie wysokimi wskaźnikami płynności, także gotówkowej.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (17.03)

  20 marca 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 17 marca 2017 wyniosła 3,37 pkt. proc., po wzroście o 0,13 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Oznacza powrót do typowych dla Indeksu wartości.
  czytaj więcej
 • Rośnie zadłużenie Everestu

  17 marca 2017
  Ubiegły rok firma pożyczkowa zakończyła ze 177,3 mln zł zobowiązań ogółem oraz 152,8 mln zł zadłużenia finansowego netto. To wartości wyższe niż dotychczas, aczkolwiek nie budzące większych zastrzeżeń w zestawieniu z posiadanymi kapitałami czy wynikami operacyjnymi.
  czytaj więcej
 • Spadły zyski Everest Capital w końcówce roku

  09 marca 2017
  Ubiegły rok firma działająca pod marką Bocian Pożyczki zakończyła ze 103,6 mln zł zysku netto – wynika ze wstępnych danych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje