sobota, 22 lipca 2017

Newsroom

Firmy pożyczkowe mogą czekać kolejne niekorzystne zmiany

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 grudnia 2016
Przy okazji planowanego zwiększenia kar za działalność lichwiarską Ministerstwo Sprawiedliwości chce też obniżenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tych samych, które obowiązują dopiero od marca tego roku.

Opublikowany w czwartek projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw co do zasady celuje w zwiększenie sankcji karnych za udzielanie pożyczek o charakterze lichwiarskim. Projektowane przepisy przewidują od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności za żądanie zbyt wysokich – przekraczających ustawowe limity – kosztów pożyczki. Podobna kara grozić miałaby za domaganie się zbyt wysokiej sumy zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

Jednak to co najciekawsze dla inwestujących w obligacje firm pożyczkowych nie dotyczy bynajmniej planowanych sankcji karnych, a kolejnego obniżenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, które pożyczkodawcy mogą pobierać od klientów. Wprowadzony w marcu limit ustalono na sumę 25 proc. kwoty kredytu i 30 proc. kwoty kredytu za każdy rok (w ustawie mowa o kredycie, choć limit dotyczy też pożyczek). Łącznie obowiązujący od niedawna całkowity limit pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 100 proc. Niedługo może się to zmienić. W przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje się, aby limit ten zmniejszyć do sumy 10 proc. kwoty kredytu plus 10 proc. za każdy rok umowy, w sumie w całym okresie kredytowania całkowite pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogłyby być wyższe niż 75 proc.  

Kolejne obniżenie kosztów pozaodsetkowych, które mają dla przychodów firm większe znaczenie od samych odsetek (bo te nie mogą być obecnie wyższe niż 10 proc. rocznie), w sposób oczywisty może uderzyć w rentowność prowadzonego biznesu. Wprawdzie większość notowanych na Catalyst pożyczkodawców zastrzega, że zdążyli się odnaleźć w obowiązującym od marca reżimie prawnym (np. wydłużono okresy spłaty, wprowadzono pożyczki odnawialne, zaczęto odsprzedawać nieprzeterminowane wierzytelności do funduszy), ale nie w każdym przypadku sprawozdania finansowe potwierdzają to równie mocno. Tymczasem ryzyko kolejnego obniżenia przychodów, przy dużej konsekwencji w uchwalaniu nowego prawa, istotnie wzrasta. 

Na nieszczęście dla firm pożyczkowych nowy projekt konsultowany będzie przede wszystkim ze środowiskiem prawniczym. 

Na Catalyst notowane są obligacje siedmiu firm pożyczkowych, w tym dwóch o zasięgu międzynarodowym (International Personal Finance i Ferratum).

 • Analiza Eurocent

  17 lipca 2017
  W czerwcu bieżącego roku Eurocent nie spłacił jednej serii obligacji o wartości 1,8 mln zł. 6 lipca 2017 roku spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Eurocent chce postępowania restrukturyzacyjnego

  07 lipca 2017
  Spółka złożyła do sądu wniosek o przyspieszone postępowanie układowe. Na wszelki wypadek przygotowała także wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, choć liczy, że jego rozpatrzenie nie będzie konieczne.
  czytaj więcej
 • Mikrokasa uplasowała kolejną serię obligacji

  05 lipca 2017
  Firma pożyczkowa pozyskała 1,37 mln zł z prywatnej emisji papierów dłużnych serii C2.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Wyjątkowo mało kłopotów na Catalyst

  04 lipca 2017
  Przez 12 ostatnich miesięcy spółki z Catalyst nie wykupiły obligacji korporacyjnych wartych 63 mln zł, co stanowiło rekordowo niskie 0,9 proc. zapadającego w tym czasie zadłużenia. Gdy już się zdarzają, problemy z wykupem dotyczą najmniejszych emisji, plasowanych wśród inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje