niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Fitch obniżył ratingi długu mBanku

msd | 19 grudnia 2023
Agencja obcięła mBankowi długoterminowe oceny senioralnego długu uprzywilejowanego i nieuprzywilejowanego kolejno do „BBB-” oraz „BB+”.

Obie oceny zostały obniżone o jeden stopień. W przypadku senioralnego długu uprzywilejowanego długoterminowy rating został więc ścięty do „BBB-” z dotychczasowego „BBB”. Natomiast dla senioralnego długu nieuprzywilejowanego nowa ocena to „BB+” wobec wcześniejszego „BBB-”.

Obniżce obu ocen towarzyszyło równoczesne wycofanie ich z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Jak zaznaczył Fitch, bez zmian pozostały natomiast główne oceny kredytowe mBanku, w tym między innymi długoterminowy rating (IDR) utrzymany został na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.

Wśród ocenianego przez Fitch długu mBanku znajdują się obligacje we frankach szwajcarskich i euro.

Na warszawskiej GPW notowane są natomiast trzy serie podporządkowanych papierów mBanku w złotym. W ostatnich transakcjach wygasająca za rok seria MBK0125 notowana była po 101,5 proc. nominału, ustalonego na 100 tys. zł. Lecz najdłuższą serię MBK1030, która w październiku 2025 r. podlegać może wcześniejszej spłacie, wyceniano na 92,6 proc. nominału. W tym przypadku sięgającego jednak 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst