poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

FKD pozyskała 2,29 mln zł z emisji obligacji

msd | 05 marca 2018
Cała niepubliczna oferta papierów dłużnych Fabryki Konstrukcji Drewnianych warta była od 0,5 mln zł do 4 mln zł.

Nowe obligacje FKD mają 18-miesięczny okres spłaty i są oprocentowane na stałe 8 proc. w skali roku. Spółka zobowiązała się je zabezpieczyć cesją obecnych i przyszłych wierzytelności z zawartych kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji serii O na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności, w tym między innymi na spłatę wyemitowanych wcześniej, wysoko oprocentowanych obligacji – informowano miesiąc temu, gdy zapowiadano ofertę.

FKD nie informowała o zamiarze wprowadzenia nowych obligacji na Catalyst.

W ubiegłym roku spółka uplasowała kilka emisji papierów dłużnych, wśród których jedna miała charakter oferty publicznej, przeprowadzonej w oparciu o memorandum informacyjne. Przydzielone w czerwcu papiery na 5,1 mln zł (oferowano 4-10 mln zł) trafić mają do obrotu na Catalyst. Warunki emisji zobowiązywały spółkę do złożenia wniosku o wprowadzenie obligacji na GPW w ciągu dwóch miesięcy od przydziału.

W weekend FKD poinformowała o przejęciu spółki Drewex Sp. z o.o., zajmującej się przetwarzaniem drewna oraz produkcją galanterii ogrodowej i domów szkieletowych. Wartość transakcji sięgnęła blisko 12 mln zł, aczkolwiek większość tej kwoty (ponad 10 mln zł), to zobowiązanie do poręczenia zobowiązań Dreweksu wobec Lasów Państwowych i banków.

Na skutek informacji o przejęciu przez FKD spółki Drewex Sp. z o.o. w poniedziałek na GPW o ponad 20 proc. rosły notowania akcji… Drewex S.A., podmiotu w żaden sposób niepowiązanego z przejmowaną firmą. Posiadającego zresztą ujemne kapitały własne i uchylony przez sąd układ w ramach postępowania upadłościowego. W związku z tym FKD opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym przypomina, że przejmowany Drewex nie jest spółką giełdową, a jej forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje