czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Fundusz Vindexusa wyemitował kolejną serię długu

msd | 31 grudnia 2019
Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wypuścił dwuletnie obligacje o wartości 3 mln zł.

Jak wynika z informacji podanych przez KDPW, papiery oprocentowane są na stałe 6 proc. w skali roku i zostały uplasowane po cenie równej 100 proc. wartości nominalnej.

Warte 3 mln zł papiery serii Q zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji i zapewne nie trafią do obrotu na Catalyst. Podobną emisję, wartą 7,5 mln zł, fundusz przeprowadził też w październiku tego roku.

Do tej pory przynajmniej część emisji funduszu obejmował kontrolujący go Vindexus. Future NSFIZ to bowiem fundusz wierzytelności, w którym windykator jest jedynym uczestnikiem, a zarazem i zarządzającym.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku fundusz Future NSFIZ odnotował 15,4 mln zł wpływów z wierzytelności, co stanowiło 22 proc. wszystkich wpływów osiągniętych przez grupę Vindexus. Na koniec września fundusz 85,2 mln zł aktywów i 20,8 mln zł zobowiązań.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Vindexusa. To papiery VIN0921 z okresową amortyzacją, które są warte obecnie 15 mln zł, a ich zabezpieczeniem są właśnie certyfikaty inwestycyjne funduszu Future NSFIZ. Niemal całość obligacji VIN0921 posiadają fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI, stąd trudno mówić o ich płynności.

 • Poprawa płynności Vindexusa w I kwartale

  09 czerwca 2020
  Wyższe spłaty z wierzytelności przy relatywnie niedużych inwestycjach w nowe pakiety pozwoliły windykacyjnej grupie na odbudowanie przynajmniej części gotówkowych zasobów, szczególnie wobec słabego pod tym względem grudnia. Wyniki grupy zostały jednak obciążone covidową aktualizacją wartości wierzytelności oraz wyższymi kosztami działania.
  czytaj więcej
 • Płynność Vindexusa mocno w dół

  22 kwietnia 2020
  GPM Vindexus należała to tych nielicznych windykatorów, które w ub.r. zwiększały skalę inwestycji i to do rekordowych rozmiarów. Koniec roku zastał ją z poziomem środków pieniężnych najniższym od co najmniej sześciu lat.
  czytaj więcej
 • Vindexus przedterminowo wykupi część obligacji

  06 kwietnia 2020
  Windykator spłaci w najbliższy wtorek 10 mln zł z nienotowanych papierów A2 na 30 mln zł. Ponadto spółka zmienia harmonogram okresowej amortyzacji i termin ostatecznej spłaty wartych 45 mln zł obligacji serii B2.
  czytaj więcej
 • Wyższe spłaty w Vindexusie

  05 lutego 2020
  Dłużnicy wpłacili windykatorowi 98,3 mln zł w 2019 r. wobec 89,9 mln zł rok wcześniej, wynika z komunikatu spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje