sobota, 25 stycznia 2020

Newsroom

Fundusz Vindexusa wyemitował kolejną serię długu

msd | 31 grudnia 2019
Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wypuścił dwuletnie obligacje o wartości 3 mln zł.

Jak wynika z informacji podanych przez KDPW, papiery oprocentowane są na stałe 6 proc. w skali roku i zostały uplasowane po cenie równej 100 proc. wartości nominalnej.

Warte 3 mln zł papiery serii Q zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji i zapewne nie trafią do obrotu na Catalyst. Podobną emisję, wartą 7,5 mln zł, fundusz przeprowadził też w październiku tego roku.

Do tej pory przynajmniej część emisji funduszu obejmował kontrolujący go Vindexus. Future NSFIZ to bowiem fundusz wierzytelności, w którym windykator jest jedynym uczestnikiem, a zarazem i zarządzającym.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku fundusz Future NSFIZ odnotował 15,4 mln zł wpływów z wierzytelności, co stanowiło 22 proc. wszystkich wpływów osiągniętych przez grupę Vindexus. Na koniec września fundusz 85,2 mln zł aktywów i 20,8 mln zł zobowiązań.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Vindexusa. To papiery VIN0921 z okresową amortyzacją, które są warte obecnie 15 mln zł, a ich zabezpieczeniem są właśnie certyfikaty inwestycyjne funduszu Future NSFIZ. Niemal całość obligacji VIN0921 posiadają fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI, stąd trudno mówić o ich płynności.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje