sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

GBS Barlinek obniżył udział kredytów zagrożonych

msd | 15 października 2019
Wskaźnik kredytów zagrożonych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym spadł przez rok o 1,2 pkt proc. do 6,98 proc. na koniec czerwca. Bank poprawił też strukturę funduszy własnych.

Na poprawę wskaźnika jakości kredytów w GBS z Barlinka zapracowało zarówno obniżenie poziomu należności zagrożonych (poniżej standardu, wątpliwych i straconych), jak i samo zwiększenie całego portfela kredytowego. Jego wartość bilansowa była bowiem o 27 mln zł wyższa niż przed rokiem i zamknęła się kwota 640,8 mln zł na koniec czerwca. Portfel kredytowy stanowił 70,2 proc. przyjętych depozytów, co jak na bank spółdzielczy z Catalyst można uznać za wartość ponadprzeciętną.

Współmiernie do portfela kredytowego rosły też fundusze własne banku, stąd poziom łącznego współczynnika kapitałowego na przestrzeni roku zasadniczo się nie zmienił (17,21 proc. wobec 17,18 proc. przed rokiem). Poprawiła się natomiast sama struktura funduszy własnych, ponieważ doszło do amortyzacji części funduszy wynikających z podporządkowanego długu, co z nawiązką uzupełniono kapitałem najwyższej jakości, pochodzącym głównie z zysków wypracowanych w 2018 r. Tym samym współczynnik kapitału Tier 1 (a także kapitału podstawowego Tier 1) wzrósł przez rok o 0,89 pkt proc. do 15,36 proc.

Po sześciu miesiącach tego roku wynik odsetkowy GBS w Barlinku rósł o 0,9 mln zł r/r do 16,3 mln zł. O tyle samo wzrosły całkowite dochody z działalności bankowej, które podliczono na 21,4 mln zł. Oprócz wyższych kosztów działania (12,6 mln zł wobec 12 mln zł) istotnym obciążeniem dla wyników banku okazała się też przekraczająca 0,8 mln zł strata na pozostałej działalności operacyjnej. Jak czytamy w sprawozdaniu, jej źródłem miało być utworzenie rezerwy na ryzyko prawne, czego jednak bliżej nie wyjaśniono.

Rezerwy na ryzyko kredytowe to zaś 2,5 mln zł wobec prawie 3,9 mln zł przed rokiem. I to właśnie ich wyraźnie niższy poziom zagwarantował bankowi lekką poprawę wyniku netto – o 0,3 mln zł do niecałych 3,6 mln zł.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Gospodarczego Banku Spółdzielczego. W ostatniej transakcji, zawartej 25 września, handlowano nimi po 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje