czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Geo, Mieszkanie i Dom naruszyło warunki emisji

msd | 16 maja 2018
Deweloper nie opublikował sprawozdania finansowego w terminie określonym przez warunki emisji obligacji serii K. Prawdopodobnie nie będzie musiał jednak odpowiadać na ewentualne wezwania do wcześniejszego wykupu.

Warunki emisji notowanych na Catalyst papierów GEO0419 zobowiązują emitenta do publikacji sprawozdań rocznych do 15 maja. Tymczasem spółka planuje publikację raportu dopiero 22 maja. To jednak wystarczający termin by zmieścić się w 14-dniowym terminie naprawczym. Warunki emisji przewidują bowiem, że w razie otrzymania żądania wykupu obligacji Geo ma 30 dni roboczych na spłatę, za wyjątkiem sytuacji, w której podstawa wcześniejszego wykupu zostanie usunięta w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania. 

Najprościej rzecz ujmując, deweloper naruszył warunki emisji, ale nie będzie musiał odpowiadać na ewentualne wezwania do wykupu, pod warunkiem, że w ciągu najbliższych dni opublikuje sprawozdanie. I zapewne to zrobi, bo zgodnie z obowiązującymi na Catalyst regulacjami emitenci mają pięć miesięcy na publikację raportów rocznych.

Obligacje GEO0419 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu hipoteką. Aktualnie papiery warte są nieco ponad 4,8 mln zł wobec początkowych 10 mln zł, ponieważ we wtorek spółka nabyła w celu umorzenia dług o nominalnej wartości 186,3 tys. zł, a wcześniej zgodnie z warunkami emisji dwukrotnie przeprowadziła amortyzację po 2,5 mln zł.

W ostatni poniedziałek obligacje dewelopera wyceniano na 95,15 proc. nominału, co oznacza 12 proc. rentowności brutto. 

W kwietniu Geo, Mieszkanie i Dom pozyskało 20 mln zł z niepublicznej emisji trzyletnich obligacji oprocentowanych na WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży, których zabezpieczeniem będzie hipoteka.

Więcej wiadomości o GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje