poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

GetBack podnosi wartość wcześniejszego wykupu zabezpieczonych obligacji

msd | 17 maja 2019
Zaplanowana na 27 maja przedterminowa spłata obejmie jednak nie część, a całość zabezpieczonych obligacji serii G i H, wartych kolejno 14,8 mln zł oraz 5,28 mln zł.

Przedterminowy wykup obu serii obligacji należy wiązać z kwietniową sprzedażą ich zabezpieczenia szwedzkiemu Hoistowi – papiery zabezpieczone były bowiem zastawem na wierzytelnościach należących do funduszu easyDebt NS FIZ.

Szerzej o efektach transakcji z Hoistem pisaliśmy na łamach Obligacje.pl wczoraj.

O zamiarze przeprowadzenia wcześniejszej spłaty papierów GBK0819 oraz GBK0919 spółka informowała jeszcze pod koniec kwietnia. Wówczas zapowiadano jednak, że spłata obejmie tylko część długu – 8,58 mln zł serii GBK0819 oraz 1,74 mln zł serii GBK0919.

Obligacje GBK0819 i GBK0919 to jedyny zabezpieczony dług GetBacku, który trafił do giełdowego obrotu.

Na koniec ubiegłego roku papiery te znaleźć można było w funduszach obligacji korporacyjnych zarządzanych przez BPS TFI oraz Millennium TFI. Wyceniały wówczas ten dług odpowiednio na 15,6 proc. oraz 24,8 proc. nominału. Sam fundusz BPS-u czterokrotnie dokonywał w zeszłym roku odpisu wartości obligacji GBK0819 i GBK0919.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej
 • Braster nie ma pieniędzy na odsetki i okresową amortyzację obligacji

  18 lutego 2020
  Jak przyznaje spółka, istnieje „wysokie prawdopodobieństwo”, że do 1 marca nie znajdzie ona 1 mln zł na okresową amortyzację obligacji serii A oraz wypłatę kuponu. Sama taka deklaracja może otwierać obligatariuszom drogę do postawienia długu w stan wymagalności.
  czytaj więcej

Emisje