wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

GetBack podnosi wartość wcześniejszego wykupu zabezpieczonych obligacji

msd | 17 maja 2019
Zaplanowana na 27 maja przedterminowa spłata obejmie jednak nie część, a całość zabezpieczonych obligacji serii G i H, wartych kolejno 14,8 mln zł oraz 5,28 mln zł.

Przedterminowy wykup obu serii obligacji należy wiązać z kwietniową sprzedażą ich zabezpieczenia szwedzkiemu Hoistowi – papiery zabezpieczone były bowiem zastawem na wierzytelnościach należących do funduszu easyDebt NS FIZ.

Szerzej o efektach transakcji z Hoistem pisaliśmy na łamach Obligacje.pl wczoraj.

O zamiarze przeprowadzenia wcześniejszej spłaty papierów GBK0819 oraz GBK0919 spółka informowała jeszcze pod koniec kwietnia. Wówczas zapowiadano jednak, że spłata obejmie tylko część długu – 8,58 mln zł serii GBK0819 oraz 1,74 mln zł serii GBK0919.

Obligacje GBK0819 i GBK0919 to jedyny zabezpieczony dług GetBacku, który trafił do giełdowego obrotu.

Na koniec ubiegłego roku papiery te znaleźć można było w funduszach obligacji korporacyjnych zarządzanych przez BPS TFI oraz Millennium TFI. Wyceniały wówczas ten dług odpowiednio na 15,6 proc. oraz 24,8 proc. nominału. Sam fundusz BPS-u czterokrotnie dokonywał w zeszłym roku odpisu wartości obligacji GBK0819 i GBK0919.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Henryk Kania wrócił do zarządu ZM Kania

  17 czerwca 2019
  Rada nadzorcza spółki odwołała Grzegorza Minczanowskiego ze stanowiska prezesa i powierzyła mu pełnienie obowiązków wiceprezesa. Pełnienie obowiązków prezesa na okres trzech miesięcy powierzono zaś Henrykowi Kani.
  czytaj więcej
 • Statimie wyparowało 74 proc. kapitałów własnych

  17 czerwca 2019
  Biegły rewident nakazał windykacyjnej spółce ponowną wycenę wierzytelności, stąd jej zeszłoroczny zysk netto w kwocie 7,9 mln zł po audycie zamienił się w 12,5 mln zł straty. Statima od miesiąca czeka na otwarcie postępowania układowego. Sąd wciąż nie wydał decyzji, a spółka na razie nie ujawnia propozycji układowych.
  czytaj więcej
 • Marka ponownie chce zmian w układzie

  16 maja 2019
  Firma pożyczkowa złożyła do białostockiego sądu wniosek o zmianę harmonogramu płatności układowych. Obligatariusze byliby spłacani o cztery lata dłużej, do 2029 r.
  czytaj więcej
 • GetBack: odsunęliśmy widmo upadłości na bardzo długo

  16 maja 2019
  Sprzedaż części wierzytelnościowych aktywów do szwedzkiego Hoista i dalsza restrukturyzacja kosztowa mają pozwolić spółce na co najmniej dwa lata realizacji – jeszcze niezatwierdzonego – układu. Największa niepewność wiąże się dopiero z latami 2023-2024, na które zaplanowano wpływy z roszczeń wobec podmiotów trzecich.
  czytaj więcej

Emisje