niedziela, 17 listopada 2019

Newsroom

GetBack podnosi wartość wcześniejszego wykupu zabezpieczonych obligacji

msd | 17 maja 2019
Zaplanowana na 27 maja przedterminowa spłata obejmie jednak nie część, a całość zabezpieczonych obligacji serii G i H, wartych kolejno 14,8 mln zł oraz 5,28 mln zł.

Przedterminowy wykup obu serii obligacji należy wiązać z kwietniową sprzedażą ich zabezpieczenia szwedzkiemu Hoistowi – papiery zabezpieczone były bowiem zastawem na wierzytelnościach należących do funduszu easyDebt NS FIZ.

Szerzej o efektach transakcji z Hoistem pisaliśmy na łamach Obligacje.pl wczoraj.

O zamiarze przeprowadzenia wcześniejszej spłaty papierów GBK0819 oraz GBK0919 spółka informowała jeszcze pod koniec kwietnia. Wówczas zapowiadano jednak, że spłata obejmie tylko część długu – 8,58 mln zł serii GBK0819 oraz 1,74 mln zł serii GBK0919.

Obligacje GBK0819 i GBK0919 to jedyny zabezpieczony dług GetBacku, który trafił do giełdowego obrotu.

Na koniec ubiegłego roku papiery te znaleźć można było w funduszach obligacji korporacyjnych zarządzanych przez BPS TFI oraz Millennium TFI. Wyceniały wówczas ten dług odpowiednio na 15,6 proc. oraz 24,8 proc. nominału. Sam fundusz BPS-u czterokrotnie dokonywał w zeszłym roku odpisu wartości obligacji GBK0819 i GBK0919.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje