środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

GetBack pozyskał 12,15 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 02 marca 2018
Prowadzona w dniach 19-28 lutego oferta warta była 15 mln zł. Spółka oferowała WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży za 3,5-letnie papiery dłużne serii PP6.

Była to ostatnia publiczna emisja obligacji GetBacku w ramach programu do 300 mln zł, dla którego prospekt wygasa w przyszłym tygodniu. W sześciu ofertach windykator pozyskał w sumie 256,45 mln zł, z czego jedną emisję obejmowały instytucje (79,3 mln zł).

W ramach dobiegającego końca programu GetBack oferował papiery z 4-4,4 pkt proc. marży. Ostatnia emisja była nie tylko najmniejszą ofertą w ramach programu, ale w ogóle najmniejszą prospektową ofertą publiczną od 2015 r.

Wyniki oferty, to kolejny dowód pogorszenia sentymentu do spółki, jak i całej branży windykacyjnej. GetBackowi bynajmniej nie pomogło znaczne zawężenie sieci dystrybucji w ostatniej emisji, a także informacje o odsetkach płaconych przez spółkę w ofertach prywatnych, które prowadzi regularnie.

Od 6 lutego Getback uplasował 141,7 mln zł obligacji w ramach emisji niepublicznych, wynika z komunikatu spółki.

W piątek rano windykator poinformował o planowanym dokapitalizowaniu, w sumie kwotą około 1 mld zł. Na wieść o tym po godz. 13.30 akcje spółki taniały o 15,85 proc. Informacja nie pomogła też notowaniom obligacji.

Na Catalyst znajduje się 28 serii obligacji GetBack z terminami spłaty od marca tego roku do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, zapadające w latach 2020-2021, to serie uplasowane w ramach emisji publicznych. Rynek wycenia je poniżej nominału, z 6,2-7,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje