poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

GetBack skupił własne obligacje

msd | 10 listopada 2017
Windykacyjna spółka nabyła w czwartek warte 5,1 mln zł własne papiery dłużne w celu ich umorzenia.

GetBack nie informuje jednak o którą serię chodzi. Wiadomo tylko, że nabyte papiery mają jednostkową wartość nominalną na poziomie 10 tys. zł, nie mogło więc chodzić o żadną z serii znajdujących się w obrocie na Catalyst.

Na giełdzie notowanych jest 26 serii papierów dłużnych windykatora z terminami spłaty od lutego 2018 r. do lutego 2021 r. Najdłuższe papiery, wygasające w 2020 i 2021 r., to serie pochodzące z emisji publicznych. Rynek wycenia je z 6,0-6,1 proc. rentowności brutto.

Na dniach do obrotu trafić powinny też warte 25 mln zł obligacje serii PP5, które spółka uplasowała w ramach publicznej emisji sprzed miesiąca. GetBack oferował w niej, podobnie jak w poprzedniej, WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży za 3,5-letni dług.

Z wartego 300 mln zł programu publicznych emisji windykator wciąż pozyskać może jeszcze 55,7 mln zł. Spółka regularnie emituje też obligacje w ofertach prywatnych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Zysk netto Krakowskiego BS spadł o 24,3 proc. r/r

  22 czerwca 2018
  Krakowski Bank Spółdzielczy zakończył ubiegły rok z 6,1 mln zł zysku netto, który znalazł się pod istotnym wpływem dokonanych odpisów. Delikatnej poprawie natomiast ponownie uległa sytuacja kapitałowa banku.
  czytaj więcej
 • Postępowanie naprawcze PBS Sanok na razie bez większych efektów

  22 czerwca 2018
  Podkarpacki Bank Spółdzielczy zakończył ubiegły rok ze stratą, a jego pozycja kapitałowa poprawiła się tylko nieznacznie. Na poprawę portfela kredytowego wciąż trzeba czekać. Bank ma za to jedną piątą aktywów w bonach pieniężnych NBP.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade coraz mniej zarabia, ale generuje dużo gotówki

  09 listopada 2017
  W III kwartale spółka zajmująca się finansowaniem jednostek służby zdrowia i JST miała 1,9 mln zł zysku netto wobec 2,5 mln zł rok wcześniej. Trudno będzie o zmianę niekorzystnego trendu bez wzrostu sumy bilansowej. Dotychczasowe kurczenie biznesu sprzyjało natomiast delewarowaniu.
  czytaj więcej
 • Dług netto Cyfrowego Polsatu przestał spadać

  09 listopada 2017
  Wprawdzie zadłużenie finansowe medialno-telekomunikacyjnej grupy ponownie spadło, ale z powodu słabszego gotówkowo kwartału sam dług netto oraz wskaźnik dług netto/EBITDA zakończyły trwające półtora roku delewarowanie. Refinansowanie taniejących ostatnio obligacji nie jest brane pod uwagę.
  czytaj więcej

Emisje