poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

GetBack skupił własne obligacje

msd | 10 listopada 2017
Windykacyjna spółka nabyła w czwartek warte 5,1 mln zł własne papiery dłużne w celu ich umorzenia.

GetBack nie informuje jednak o którą serię chodzi. Wiadomo tylko, że nabyte papiery mają jednostkową wartość nominalną na poziomie 10 tys. zł, nie mogło więc chodzić o żadną z serii znajdujących się w obrocie na Catalyst.

Na giełdzie notowanych jest 26 serii papierów dłużnych windykatora z terminami spłaty od lutego 2018 r. do lutego 2021 r. Najdłuższe papiery, wygasające w 2020 i 2021 r., to serie pochodzące z emisji publicznych. Rynek wycenia je z 6,0-6,1 proc. rentowności brutto.

Na dniach do obrotu trafić powinny też warte 25 mln zł obligacje serii PP5, które spółka uplasowała w ramach publicznej emisji sprzed miesiąca. GetBack oferował w niej, podobnie jak w poprzedniej, WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży za 3,5-letni dług.

Z wartego 300 mln zł programu publicznych emisji windykator wciąż pozyskać może jeszcze 55,7 mln zł. Spółka regularnie emituje też obligacje w ofertach prywatnych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku wciąż liczy na minimum 35 proc. zaspokojenia

  28 listopada 2018
  Rada wyraziła pozytywną opinię o propozycjach układowych nadzorcy sądowego, które zakładają spłatę 24 proc. należności głównej, ale liczy, że stopień zaspokojenia będzie jednak wyższy. Tymczasem rada i kurator spotkali się z drugim oferentem na aktywa GetBacku. Wyłączność negocjacyjna dla Hoista dotyczy bowiem tylko spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje