niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

GetBack skupił własne obligacje

msd | 10 listopada 2017
Windykacyjna spółka nabyła w czwartek warte 5,1 mln zł własne papiery dłużne w celu ich umorzenia.

GetBack nie informuje jednak o którą serię chodzi. Wiadomo tylko, że nabyte papiery mają jednostkową wartość nominalną na poziomie 10 tys. zł, nie mogło więc chodzić o żadną z serii znajdujących się w obrocie na Catalyst.

Na giełdzie notowanych jest 26 serii papierów dłużnych windykatora z terminami spłaty od lutego 2018 r. do lutego 2021 r. Najdłuższe papiery, wygasające w 2020 i 2021 r., to serie pochodzące z emisji publicznych. Rynek wycenia je z 6,0-6,1 proc. rentowności brutto.

Na dniach do obrotu trafić powinny też warte 25 mln zł obligacje serii PP5, które spółka uplasowała w ramach publicznej emisji sprzed miesiąca. GetBack oferował w niej, podobnie jak w poprzedniej, WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży za 3,5-letni dług.

Z wartego 300 mln zł programu publicznych emisji windykator wciąż pozyskać może jeszcze 55,7 mln zł. Spółka regularnie emituje też obligacje w ofertach prywatnych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje