czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

GetBack wygrał przetarg na wierzytelności warte 1,2 mld zł

msd | 01 grudnia 2017
Sprzedającym jest bank w Polsce. Windykator nie ujawnia ceny, można ją natomiast szacować na okolice 200 mln zł.

Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy, przy czym bank może nie przystąpić do jej zawarcia bez podawania przyczyn – podano w komunikacie.

Po dziewięciu miesiącach tego roku nakłady GetBacku na nowe portfele sięgały 835 mln zł (plus 882 mln zł w segmencie zewnętrznych funduszy). Od zakończenia III kwartału windykator informował o kolejnych potencjalnych transakcjach. Tylko w listopadzie jego podmiot zależny złożył w Hiszpanii najlepsze oferty w przetargach na wierzytelności warte nominalnie 883 mln EUR. Niedawno GetBack wszedł też na rynek bułgarski.

Dotychczas jednym z najważniejszych źródeł finansowania wzrostu windykacyjnej grupy były obligacje. Oprócz regularnych ofert prywatnych GetBack wciąż może plasować dług w trybie oferty publicznej. Z wartego 300 mln zł programu do wykorzystaniu pozostało mu jeszcze 55,7 mln zł. Spółka ma na to czas do pierwszej połowy marca przyszłego roku, wtedy też wygasa prospekt.

Na Catalyst notowanych jest 27 serii obligacji GetBacku. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2020-2021, plasowano właśnie w tegorocznych ofertach publicznych. Rynek wycenia je nieco poniżej nominału z 6-6,2 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje