czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

GetBack zamknął kolejne oferty prywatne

msd | 07 lutego 2018
Z przeprowadzonych od 12 stycznia do 6 lutego niepublicznych emisjach obligacji windykacyjna spółka pozyskała 139,1 mln zł.

Warunki wyemitowanych papierów dłużnych nie zostały upublicznione.

GetBack regularnie plasuje nowy dług w ofertach prywatnych. Wciąż ma też możliwość przeprowadzenia oferty publicznej. Z wartego 300 mln zł programu spółka pozyskała dotychczas 244,3 mln zł. Na uplasowanie pozostałych 55,7 mln zł został jej miesiąc, termin ważności prospektu upływa bowiem 8 marca.

W styczniu windykator informował o zamiarze emitowania obligacji także w Rumunii, gdzie uchwalił program o wartości 100 mln lei (około 89 mln zł). W międzyczasie spółka otrzymała kolejną ocenę ratingową, tym razem od agencji Fitch, która oceniła GetBack na B+ z perspektywą stabilną (spółka ma też B od S&P oraz BB od EuroRating).

Na Catalyst znajduje się 29 serii obligacji windykatora z terminami spłaty od lutego tego roku do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, zapadające w latach 2020-2021, to serie uplasowane w ramach emisji publicznych. Rynek wycenia je poniżej nominału, z 6,4-6,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje