wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

GetBack zamknął transakcję z Hoistem

msd | 29 kwietnia 2019
Warta około 400 mln zł transakcja pomiędzy GetBackiem a szwedzkim windykatorem została zawarta, wynika z komunikatu Hoista. Wpływy ze sprzedaży trafią do zabezpieczonych wierzycieli znajdującej się w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki.

Wartość transakcja z Hoistem, jak informował wcześniej GetBack, to 398,4 mln zł. Obejmuje ona fundusze easyDebt NS FIZ (361,1 mln zł) oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ (37,3 mln zł). Sprzedaż wierzytelności pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań Getbacku, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.

Transakcja ustabilizuje sytuację finansową, pozwoli na przeprowadzenie zmian potrzebnych do realizacji układu oraz na rozpoczęcie procesu odblokowywania płynności z funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack – informowała niecałe trzy tygodnie temu windykator.

Podobną opinię przedstawiał niedawno nadzorca sądowy Getbacku w dokumentach złożonych do akt postępowania restrukturyzacyjnego.

W wyniku transakcji z Hoist spółka zaspokoi część wierzycieli uprzywilejowanych. Pozostali wierzyciele uprzywilejowani (za wyjątkiem wierzycieli zabezpieczonych na funduszu Universe 3 NS FIZ) będą spłacani ze środków pochodzących ze zbycia portfeli wierzytelności następujących funduszy własnych: Centauris 2 NS FIZ, Universe NS FIZ, Universe 2 NS FIZ, EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, Altus NS FIZ Wierzytelności 2 i GetPro NS FIZ – informował wcześniej nadzorca sądowy.

Sprzedaż części wierzytelnościowych aktywów szwedzkiemu Hoistowi jest też kluczem do umorzenia części długów wobec zabezpieczonych wierzycieli – obligatariuszy i kredytodawców. Łącznie GetBack jest im winien 604,1 mln zł, ale na mocy zawartych lub oczekiwanych umów, spłacie podlegać ma 518,9 mln zł. Znaczną część z tego sfinansować ma właśnie transakcja z Hoistem. O szczegółach planowanych umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli, wraz ze wskazaniem poszczególnych wierzycieli, pisaliśmy na łamach Obligacje.pl przed trzema tygodniami.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy finansowej GetBack oczekuje 93,6 mln zł wpływów w maju, w tym 90,6 mln zł tytułem transakcji z Hoistem.

Sfinalizowanie sprzedaży wierzytelności szwedzkiemu windykatorowi pozwoli też na częściową spłatę dwóch notowanych na Catalyst serii obligacji – GBK0819 oraz GBK0919. To papiery zabezpieczone na wierzytelnościach należących do funduszu easyDebt NS FIZ.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje