wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

GetBack zapowiada… przedterminowy wykup obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 kwietnia 2019
Znajdująca się w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółka chce spłacić część notowanych na Catalyst obligacji GBK0819 oraz GBK0919. Są to bowiem papiery zabezpieczone na wierzytelnościach, które ma kupić Hoist.

Spółka chce przedterminowo spłacić 8,58 mln zł z wartych 14,8 mln zł papierów serii G (GBK0819) oraz wykupić – także przedterminowo – 1,74 mln zł obligacji serii H (GBK0919) o całkowitej wartości 5,28 mln zł.

Zgodnie z dokumentacją emisyjną zabezpieczeniem papierów GBK0819 i GBK0919 jest zastaw na wierzytelnościach należących do funduszu easyDebt NS FIZ. Ten zaś ma zostać objęty transakcją sprzedaży części należących do GetBacku wierzytelności szwedzkiemu Hoistowi. W istocie, windykator potwierdza w komunikacie, że złożone żądania przedterminowego wykupu obligacji mają właśnie związek z przedwstępną umową sprzedaży wierzytelności.

Niecałe trzy tygodnie temu, gdy pytaliśmy w GetBacku o los obligacji serii G i H w związku z planowaną sprzedażą pakietów wierzytelności, spółka informowała wówczas, że jest „w trakcie analizy tego elementu transakcji z Hoist”.

Formalnie do przedterminowego wykupu części obligacji GBK0819 i GBK0919 miałoby dojść 27 maja.

Po tym jak obligacje staną się wymagalne w związku ze złożeniem przez emitenta żądania przedterminowego wykupu, możliwa będzie ich spłata przez EasyDEBT NS FIZ zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży wierzytelności – poinformował GetBack.

Warto zwrócić jednak uwagę, że zaspokojenie obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia miałoby wynieść 58 proc. dla obligacji serii G oraz 32,9 proc. dla papierów serii H. Pozostała część niespłaconego długu miałaby zaś zostać objęta układem, spółka nie precyzuje jednak w której grupie wierzycieli mieliby znaleźć się właściciele papierów GBK0819 i GBK0919.

Emitent jednocześnie wskazuje, że wierzytelności wynikające z obligacji są wierzytelnościami objętymi układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego emitenta (…) Tym samym przedmiotowe wierzytelności w zakresie w jakim nie zostaną zaspokojone przez dłużnika rzeczowego którym jest EasyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z przedmiotu zabezpieczenia (…), będą zaspokajane przez emitenta wyłącznie w ramach układu – podano także.

Transakcja z Hoistem warta ma być 398,4 mln zł, a jej zamknięcie planowane jest do 29 kwietnia (dziś). Obejmie fundusze easyDebt NS FIZ (361,1 mln zł) oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ (37,3 mln zł).

Wpływy ze sprzedaży wierzytelności Hoistowi trafić mają na zaspokojenie zabezpieczonych wierzycieli GetBacku, o czym w szczegółach pisaliśmy 9 kwietnia.

Tymczasem w osobnym komunikacie windykator poinformował o przełożeniu publikacji sprawozdania finansowego za 2018 r. Zamiast 30 kwietnia pojawić się ma dopiero 31 sierpnia. Warto więc przypomnieć, że spółka zobowiązana jest złożyć roczne sprawozdanie do akt postępowania restrukturyzacyjnego do 15 maja. Dwa tygodnie później odbyć się ma rozprawa dotycząca rozpoznania układu, przyjętego jeszcze w styczniu tego roku.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje