czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

GetBack złożył w KNF prospekt dla emisji w lejach rumuńskich

msd | 08 lutego 2018
Złożony w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy programu emisji obligacji o wartości 100 mln RON - dowiedzieliśmy się w spółce.

O ustanowieniu wartego 100 mln RON (około 89 mln zł) programu GetBack informował w drugiej połowie stycznia. Wniosek o zatwierdzenie prospektu trafił do KNF kilka dni później, ale nadzorca poinformował o nim dopiero w czwartek, 8 lutego.

Papiery oferowane na rynku rumuńskim zostaną wyemitowane w jednej lub większej liczbie serii, wynika ze styczniowego komunikatu GetBacku. Obligacje te nie będą zabezpieczone. Spółka zamierza wprowadzić je do obrotu na giełdzie w Bukareszcie.

Windykator wciąż ma też możliwość prowadzenia ofert publicznych na krajowym rynku. Z wartego 300 mln zł programu spółka pozyskała dotychczas 244,3 mln zł. Na uplasowanie pozostałych 55,7 mln zł został jej miesiąc, termin ważności prospektu upływa bowiem 8 marca. Ponadto, GetBack regularnie plasuje też papiery dłużne w prywatnych ofertach.

Na Catalyst znajduje się 29 serii obligacji windykatora z terminami spłaty od lutego tego roku do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, zapadające w latach 2020-2021, to serie uplasowane w ramach emisji publicznych. Rynek wycenia je poniżej nominału, z 6,3-6,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje