środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

GetBack znalazł potencjalnych inwestorów w USA i Izraelu

msd | 13 marca 2018
Windykacyjna spółka otrzymała oświadczenia od trzech podmiotów zainteresowanych jej dokapitalizowaniem. GetBack zapowiada też poszukiwanie kolejnych inwestorów.

Zainteresowanie objęciem nowych akcji wyrazić miały Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund. Każda z wymienionych firm posiada izraelskie korzenie. Pierwsza z nich należy do banku Leumi, dwie kolejne zaś specjalizują się odpowiednio w bankowości inwestycyjnej oraz inwestycjach typu venture capital.

- (…) Spółka jest zainteresowana rozszerzeniem akcjonariatu o kolejnych inwestorów z długoterminową perspektywą inwestycyjną. Cieszy nas uwaga inwestorów dotąd mało aktywnych w naszym kraju. W nadchodzących dniach spółka planuje szereg kolejnych spotkań z inwestorami w Izraelu oraz USA w celu poszerzenia grupy inwestorów zainteresowanych inwestycją w spółkę – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku, cytowany w komunikacie prasowym.

GetBack planuje emisję do 70 tys. nowych akcji (wobec 100 tys. istniejących) w dwóch transzach. Pierwsza obejmie do 20 tys. akcji, kolejna do 50 tys. akcji. W obu przypadkach przewidziano pierwszeństwo udziału w ofercie dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5 proc. akcji spółki.

Przy obecnych notowaniach akcji windykatora jego planowane dokapitalizowanie sięgnąć mogłoby kwoty 0,8 mld zł, w tym około 220 mln zł w pierwszej transzy. Zgodę na emisje akcji wyrazić musi jeszcze NWZA.

Podniesienie kapitałów ma zapewnić spółce około 70 mln zł oszczędności na kosztach finansowych.

Póki co, perspektywa zasilenia spółki dodatkowym kapitałem nie przemówiła do obligatariuszy. Od ogłoszenia emisji akcji wyraźnie potaniały także obligacje windykatora.

Na Catalyst notowanych jest 26 serii papierów dłużnych GetBacku z terminami spłaty od marca tego roku do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, wygasające w latach 2020-2021 pochodzą z emisji publicznych, zamkniętych w ramach zakończonego w ubiegłym tygodniu programu. Rynek wycenia je z 7,4-8,6 proc. rentowności brutto. Na porównywalne rentowności niekiedy liczyć można także w przypadku znacznie krótszych papierów GetBacku. Na przykład we wtorek z rana nabyć można od ręki serię GB20918 po 99 proc. nominału, co dawałoby 7,31 proc. rentowności brutto (ale 4,82 proc. netto).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje