czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

GetBack zwiększa odzyski o 60 proc. r/r

msd | 07 sierpnia 2017
W I półroczu windykator otrzymał 540 mln zł spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych.

Realizowane przez GetBack spłaty przekraczają założenia czynione na dzień zakupu poszczególnych pakietów. Po sześciu miesiącach tego roku spółka zrealizowała 118 proc. przewidzianego na ten okres planu spłat.

W samym II kwartale wpływy od dłużników wyniosły 308,2 mln zł i były o 64 proc. wyższe niż przed rokiem.

Windykator wciąż więcej inwestuje w nowe pakiety niż otrzymuje wpłat, stąd łączne nakłady na wierzytelności sięgnęły 739,9 mln zł w I półroczu i były o 26 proc. wyższe niż rok wcześniej. W samym II kwartale GetBack zainwestował natomiast 494,2 mln zł (spadek o 9 proc. r/r).

Wysoka aktywność na polu nowych inwestycji wymaga od GetBacku finansowania długiem. Ostatnio spółka została także dokapitalizowana, co pozwoliło na poprawę struktury jej bilansu.

W lipcu windykator przeprowadził emisję akcji i zadebiutował na GPW, spółka regularnie plasuje także kolejne prywatne oferty obligacji. Tydzień temu GetBack zamknął też czwartą publiczną emisję obligacji (trzecią skierowaną do inwestorów detalicznych). W ramach obecnego programu spółka może jeszcze uplasować w trybie oferty publicznej papiery do 80,7 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 26 serii obligacji GetBacku. Najdłuższe serie, wygasające w 2020 r., które plasowano w trybie publicznym, rynek wycenia z 5,7-5,8 proc. rentowności brutto. Na podobny lub wyższy dochód liczyć można także w przypadku niektórych emisji prywatnych, które wygasają wcześniej niż w 2020 r.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • ABS Investment bardziej zadłużone

  17 sierpnia 2017
  Po zamkniętej w kwietniu emisji obligacji na 2 mln zł inwestycyjna spółka zwiększyła wartość zobowiązań do 10,5 mln zł i długu netto do 4,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • Best ustanowił nowy program publicznych emisji obligacji

  04 sierpnia 2017
  Jego wartość będzie wyższa niż dotychczas i wyniesie 350 mln zł. By przystąpić do emisji windykator musi sporządzić nowy prospekt i uzyskać jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej
 • Rosną podstawowe dochody Idea Banku

  04 sierpnia 2017
  Wyniki odsetkowy i prowizyjny po wzroście odpowiednio o 41,8 i 17,5 proc. r/r wyniosły w I półroczu 383,4 i 187,3 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje