środa, 18 lipca 2018

Newsroom

GetBack zwiększa odzyski o 60 proc. r/r

msd | 07 sierpnia 2017
W I półroczu windykator otrzymał 540 mln zł spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych.

Realizowane przez GetBack spłaty przekraczają założenia czynione na dzień zakupu poszczególnych pakietów. Po sześciu miesiącach tego roku spółka zrealizowała 118 proc. przewidzianego na ten okres planu spłat.

W samym II kwartale wpływy od dłużników wyniosły 308,2 mln zł i były o 64 proc. wyższe niż przed rokiem.

Windykator wciąż więcej inwestuje w nowe pakiety niż otrzymuje wpłat, stąd łączne nakłady na wierzytelności sięgnęły 739,9 mln zł w I półroczu i były o 26 proc. wyższe niż rok wcześniej. W samym II kwartale GetBack zainwestował natomiast 494,2 mln zł (spadek o 9 proc. r/r).

Wysoka aktywność na polu nowych inwestycji wymaga od GetBacku finansowania długiem. Ostatnio spółka została także dokapitalizowana, co pozwoliło na poprawę struktury jej bilansu.

W lipcu windykator przeprowadził emisję akcji i zadebiutował na GPW, spółka regularnie plasuje także kolejne prywatne oferty obligacji. Tydzień temu GetBack zamknął też czwartą publiczną emisję obligacji (trzecią skierowaną do inwestorów detalicznych). W ramach obecnego programu spółka może jeszcze uplasować w trybie oferty publicznej papiery do 80,7 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 26 serii obligacji GetBacku. Najdłuższe serie, wygasające w 2020 r., które plasowano w trybie publicznym, rynek wycenia z 5,7-5,8 proc. rentowności brutto. Na podobny lub wyższy dochód liczyć można także w przypadku niektórych emisji prywatnych, które wygasają wcześniej niż w 2020 r.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje