poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Getin Noble Bank ruszył z kolejną emisją publiczną

msd | 02 stycznia 2017
Bank konsekwentnie miesiąc w miesiąc wychodzi do inwestorów z nową ofertą podporządkowanych obligacji. Warunki emisji poszczególnych serii są identyczne, a ostatnio nie zmienia się nawet wartość samej oferty.

To czwarta emisja w ramach uruchomionego w IV kwartale nowego programu, ale ogółem dziewiąta, w której warunki proponowane inwestorom pozostają bez zmian. Są to więc podporządkowane papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy siedmioletnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu, maksymalnie o dwa lata.

Emisja warta jest 40 mln zł, podobnie jak cztery wcześniejsze, które kończyły się redukcją zapisów od 6,8 do 35,7 proc.

Zapisy na obligacje serii PP6-IV prowadzone będą w dniach od 2 do 20 stycznia. Przydział papierów i ogłoszenie wyników oferty zaplanowano zaś na 25 stycznia. Zapisy przyjmowane są od 25 tys. zł.

Oferowane przez bank obligacje niezmiennie są długiem podporządkowanym. Oznacza to, że GNB może za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zaliczyć wpływy z emisji do kapitału Tier II, co pozwala wzmocnić łączny współczynnik kapitałowy banku (15,9 proc. na koniec III kw.). Taka konstrukcja sprawia natomiast, że w razie upadłości lub likwidacji banku obligatariusze spłacani będą na końcu, po pozostałych wierzycielach. 

W obrocie na Catalyst znajduje się 37 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego 34 to papiery podporządkowane.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje