sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Getin Noble Bank wprowadził grudniową emisję na Catalyst

msd | 21 marca 2017
Oprocentowanie podporządkowanych obligacji serii PP6-III to dobrze znane z innych ofert GNB WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Papiery mają siedmioletni okres spłaty, a bank ma prawo do ich przedterminowego wykupu, nie wcześniej jednak niż po pięciu latach od przydziału.

W wartej 40 mln zł publicznej ofercie z grudnia ubiegłego roku popyt wyniósł 42,9 mln zł. Od tego czasu bank uplasował jeszcze jedną emisję i jest na etapie kolejnej. Obecnie oferuje na niezmienionych warunkach obligacje warte 55 mln zł. Zapisy trwają do 28 marca, a przydział nastąpi 4 kwietnia.

Do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami GNB1223, nie wystawiono dla nich też żadnych ofert sprzedaży. Inwestorzy mają jednak do wyboru też 39 innych emisji Getin Noble Banku, z czego 36 serii to obligacje podporządkowane.

Emisje GNB wygasające począwszy od 2019 r. rynek wycenia w większości z 6-6,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst