czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

Getin Noble Bank wprowadził na Catalyst emisję z maja

msd | 09 sierpnia 2017
Debiutujące w środę obligacje serii PP6-VII to pierwsza tegoroczna emisja, w której GNB obniżył oferowaną marżę.

Papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży wobec 5 pkt proc., które bank oferował w 11 wcześniejszych emisjach. GNB nie przywiązał się jednak do zaproponowanych w maju warunków na długo, bo w dwóch kolejnych i trzeciej - właśnie trwającej - emisji ustalił marżę na 4 pkt proc.

Poza wysokością marży, debiutujące obligacje nie różnią się warunkami od wcześniejszych i późniejszych emisji. Są to więc siedmioletnie papiery podporządkowane, które po pięciu latach od emisji mogą zostać przedterminowo spłacone (konieczna jest do tego zgoda KNF).

Wprowadzone do obrotu obligacje warte są 40 mln zł. Podczas majowej oferty publicznej inwestorzy zgłosili popyt na 47,86 mln zł. Redukcja wyniosła wówczas 14,64 proc.

W środę do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami GNB0524. Nie wystawiono także żadnych ofert sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się 42 serie obligacji Getin Noble Banku. Większość z nich rynek wycenia poniżej nominału, a możliwe do osiągnięcia rentowności przewyższają kupon oferowany w nowej emisji na rynku pierwotnym. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniedziałkowym raporcie rynkowym.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • GetBack łączy obligacje

  17 sierpnia 2017
  Chodzi o wyemitowane w ramach ofert publicznych serie PP1 i PP2, warte odpowiednio 60 mln zł i 79,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy chce ustanowić nowy program emisji obligacji

  09 sierpnia 2017
  Wartość programu sięgnęłaby do 500 mln zł, a w jego ramach możliwe byłoby plasowanie także papierów podporządkowanych.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper bardziej zadłużony

  09 sierpnia 2017
  Gwałtowny wzrost zobowiązań w II kwartale to skutek nie tylko przeprowadzonej w tym czasie emisji obligacji, ale i rekordowych przedpłat od klientów, które stanowią o potencjale do zaksięgowania przychodów z przekazywanych w najbliższych miesiącach lokali.
  czytaj więcej

Emisje