środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Getin Noble Bank wprowadził na Catalyst emisję z maja

msd | 09 sierpnia 2017
Debiutujące w środę obligacje serii PP6-VII to pierwsza tegoroczna emisja, w której GNB obniżył oferowaną marżę.

Papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży wobec 5 pkt proc., które bank oferował w 11 wcześniejszych emisjach. GNB nie przywiązał się jednak do zaproponowanych w maju warunków na długo, bo w dwóch kolejnych i trzeciej - właśnie trwającej - emisji ustalił marżę na 4 pkt proc.

Poza wysokością marży, debiutujące obligacje nie różnią się warunkami od wcześniejszych i późniejszych emisji. Są to więc siedmioletnie papiery podporządkowane, które po pięciu latach od emisji mogą zostać przedterminowo spłacone (konieczna jest do tego zgoda KNF).

Wprowadzone do obrotu obligacje warte są 40 mln zł. Podczas majowej oferty publicznej inwestorzy zgłosili popyt na 47,86 mln zł. Redukcja wyniosła wówczas 14,64 proc.

W środę do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami GNB0524. Nie wystawiono także żadnych ofert sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się 42 serie obligacji Getin Noble Banku. Większość z nich rynek wycenia poniżej nominału, a możliwe do osiągnięcia rentowności przewyższają kupon oferowany w nowej emisji na rynku pierwotnym. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniedziałkowym raporcie rynkowym.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje