poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Ghelamco planuje emisję do 40 mln zł

ems | 02 lipca 2024
Emisja zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych, co jednak nie wyklucza udziału inwestorów indywidualnych. W emisji zakończonej w maju udział wzięło 133 inwestorów.

Jeśli kierować się wiosenną emisją Ghelamco, wartą 23 mln zł, to warunki nowej oferty wyglądałyby następująco: marża 5 pkt proc. ponad WIBOR i 3,5-letni okres spłaty. Są to zresztą warunki typowe dla wszystkich obecnych na Catalyst emisji Ghelamco - jest ich obecnie dziesięć i wszystkie oferują 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia serie o bliższym terminie zapadalności z nieznaczną premią, a papiery zapadające w 2027 r. można kupić najczęściej w okolicach nominału. Natomiast wiosenna emisja miała okres spłaty krótszy o pół roku w porównaniu do wcześniejszych ofert. Być może był to ukłon w kierunku inwestorów, którzy wzięli udział w ostatniej ofercie w ramach kończonego wówczas programu bezprospektowych emisji.

W kwietniu takie warunki skłoniły 133 inwestorów do złożenia zapisu, a stopa redukcji wyniosła 52,2 proc., zaś wartość zapisów sięgnęła 48,1 mln zł, co z kolei oznacza, że średnia wartość zapisu sięgała około 360 tys. zł, co z kolei prowadzi do wniosku, że przynajmniej cześć zapisów (np. tych poniżej średniej) musiała pochodzić od inwestorów indywidualnych.

W czerwcu Ghelamco przyjęło nowy bezprospektowy program emisji wart 100 mln EUR lub ich równowartość. Nowa emisja to właśnie początek nowego programu.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje