środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Ghelamco sprzedaje swój najcenniejszy polski projekt biurowy

msd | 07 marca 2022
Deweloper zawarł z Google’m przedwstępną umowę sprzedaży projektu The Warsaw Hub za około 583 mln euro netto.

Google Poland chce kupić od Ghelamco stołeczny kompleks The Warsaw Hub, na który składają się dwa budynki biurowo-usługowe oraz jeden budynek hotelowo-usługowy. Na dzień podpisania umowy przedwstępnej orientacyjna cena ustalona została na 582,7 mln euro netto.

Finalizacja umowy wymaga jeszcze spełnienia warunków zawieszających, w tym zgody od kredytodawcy projektu. Niemniej, intencją stron jest zawarcie przyrzeczonej umowy najpóźniej do 30 kwietnia tego roku.

Według ostatniego sprawozdania cypryjskiej grupy Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty Ghelamco, The Warsaw Hub był najcenniejszym aktywem dewelopera nad Wisłą. Projekt wyceniano wówczas na 554,2 mln euro, co stanowiło połowę wszystkich nieruchomości inwestycyjnych Ghelamco w Polsce.

W lipcu ubiegłego roku Ghelamco zrefinansowało zadłużenie kredytowe dla projektu The Warsaw Hub, jednocześnie zwiększając jego wartość z 245 mln euro do 312,5 mln euro. 

Na Catalyst znajduje się 17 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości ponad 1,34 mld zł. Jeszcze w tym miesiącu dewelopera czeka spłata dwóch serii o łącznej wartości około 80 mln zł. Znakomita większość długu wygasać będzie jednak w 2024 r., gdy przypadać będą wykupy na niemal 0,8 mld zł.

Najdłuższe zmiennokuponowe papiery Ghelamco z terminami wykupu w latach 2024-2025, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc., wyceniane są w okolicach 98,5-99,5 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst