niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Ghelamco zapowiada kolejną emisję

msd | 16 czerwca 2021
Tym razem deweloper chce zebrać do 30 mln zł z emisji papierów dłużnych serii PW1, które zostaną uplasowane w ramach nowo przyjętego programu o wartości 200 mln zł.

Spółka nie zdradza warunków emisji, za wyjątkiem tego, że papiery – jak zawsze – zabezpieczone będą poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie aktywa dewelopera.

Warte do 30 mln zł papiery serii PW1 zostaną wyemitowane w ramach przyjętego niedawno programu bezprospektowych emisji długu o łącznej wartości 200 mln zł, który jest niejako kontynuacją programu zakończonego w maju.

W ubiegłym miesiącu Ghelamco uplasowało warte 80 mln zł obligacje, co całkowicie wyczerpało dostępne finansowanie w ramach ustanowionego w lutym programu emisji o wartości 400 mln zł. Łącznie spółka uplasowała w ten sposób trzy serie długu z terminem wykupu w grudniu 2024 r. i oprocentowaniu ustalonym na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. Wszystkie te emisje notowane są obecnie pod wspólnym kodem GHI1224. Sprzedający wycenia papiery na 99,95 proc., co na tę chwilę oznacza 5,2 proc. rentowności brutto.

W miniony wtorek Ghelamco spłaciło w terminie warte 9,1 mln zł papiery GHE0621. Natomiast za niecałe dwa tygodnie deweloper zamierza przedterminowo spłacić obligacje GHE1221 o wartości 77,2 mln zł. Po tej operacji pozostanie mu już tylko jedna seria do wykupu w tym roku (GHI1221 na 19,1 mln zł). 

Łącznie na Catalyst znajduje się 20 serii długu Ghelamco o wartości ponad 1,42 mld zł, z czego ponad 1 mld zł spółka będzie musiała spłacić w 2024 r.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje