wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

Ghelamco zapowiada kolejne emisje obligacji

msd | 11 grudnia 2019
Świeżo po zamknięciu dwóch ofert o łącznej wartości 120 mln zł deweloper chce przeprowadzić dwie kolejne emisje, tym razem o całkowitej wartości do 45 mln zł.

Obie emisje Ghelamco zamierza przeprowadzić w trybie oferty publicznej, ale niewymagającej sporządzenia prospektu. Spółka nie podaje warunków oferowanego długu do publicznej wiadomości.

W ostatnich dniach Ghelamco zamknęło dwie emisje 3,5-letnich obligacji. W ofercie na 35 mln zł spółka proponowała 4,35 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Emisja na 85 mln zł była oprocentowana o 0,15 pkt proc. wyżej. Mniejsza z ofert trafiła do 120 inwestorów, większą zaś objęło 29 inwestorów. 

Tuż po zamknięciu ostatnich emisji deweloper poinformował też o skupie własnych obligacji o łącznej wartości 13,8 mln zł. Transakcje objęło osiem różnych serii z terminami spłaty od marca 2020 r. do marca 2022 r.

Na Catalyst notowanych jest 19 starszych serii papierów dłużnych dewelopera. Najdłuższe z nich, wygasające w 2022 r., rynek wycenia między 5 a 5,6 proc. rentowności brutto. 

W KNF czeka na zatwierdzenie prospekt emisyjny Ghelamco dla programu emisji o wartości do 350 mln zł, co pozwoli deweloperowi wyjść szerzej z ofertą obligacji także do inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst