niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Ghelamco zapowiada publiczne emisje obligacji

msd | 27 grudnia 2017
Deweloper ustanowił program publicznych emisji o wartości 400 mln zł. Pierwszych ofert inwestorzy mogą wypatrywać na przełomie I oraz II kwartału 2018 r.

Dla Ghelamco będzie to szósty program emisji, w tym trzeci publiczny. Poprzedni deweloper realizował w 2016 r. Wypuścił wówczas osiem serii, wartych łącznie 350 mln zł. Każdorazowo były to czteroletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. W pierwszej połowie grudnia Ghelamco uplasowało też prywatną emisję dla inwestorów detalicznych, w której marża dla czteroletnich papierów spadła do 3,6 pkt proc.

Program zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu stosownego prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po udzieleniu przez wspólnika stosownych zgód i poręczeń oraz zawarciu wymaganej dokumentacji związanej z programem (w tym umowy programowej), co w ocenie emitenta powinno nastąpić na przełomie I i II kwartału 2018 roku – poinformowano.

Na Catalyst notowane są 23 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Pochodzący z poprzedniego programu publicznych emisji dług zapadający w 2020 r. wyceniany jest w większości z 5,2-5,5 proc. rentowności brutto. Najdłuższe znajdujące się obecnie na Catalyst papiery dewelopera GHE0322, które uplasowano wśród instytucji, wyceniane są natomiast z 5,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje