niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Ghelamco znów emitowało obligacje z dyskontem

msd | 26 marca 2019
Deweloper ponownie uplasował na rzecz inwestorów instytucjonalnych trzyletnie papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. Ze względu na dyskonto efektywna marża to bliżej 5 pkt proc.

Spółka przydzieliła wszystkie 50 tys. oferowanych obligacji o cenie emisyjnej 987 zł, z czego pozyskała 49,35 mln zł. Papiery objęło 10 inwestorów, wliczając subfundusze.

Nowe obligacje serii PL zostały uplasowane w ramach VII programu emisji o wartości do 400 mln zł, który kierowany jest wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Wcześniej emisję o takich samych warunkach, ale wyższej wartości (138,2 mln zł), Ghelamco zamknęło wśród instytucji także w lutym. W międzyczasie spółka uplasowała też dwie oferty publiczne, skierowane głównie do inwestorów detalicznych. Im także deweloper proponował trzyletni dług, ale z 4,25 pkt proc. marży i bez istotnego dyskonta.

Z marcowych emisji publicznych Ghelamco zebrało 60 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji Ghelamco z terminami spłaty do marca 2022 r. W zdecydowanej większości przypadków dług dewelopera notowany jest powyżej nominału. Aktualnie rentowność najdłuższej serii – wygasającej za trzy lata GHE0322 – to 5,77 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje