poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Główny akcjonariusz Capital Parku ogłosił wezwanie na akcje spółki

msd | 08 października 2019
Towsend Holding, spółka z grupy Madison International Realty, wzywa do sprzedaży 36,8 mln akcji Capital Parku, stanowiących 34 proc. udziału w kapitale dewelopera. Wycofanie dewelopera z GPW nie jest jednak pewne. Wymagałoby ono uporządkowania kwestii obligacji.

Wzywający oferuje 5,84 zł za jedną akcję Capital Parku wobec 6,09 zł, które za nie płacono na zamknięciu poniedziałkowej sesji. We wtorek w południe akcje dewelopera lekko tanieją do 6,06 zł za sztukę.

Aktualnie Towsend Holding posiada 71,5 mln akcji Capital Parku, co stanowi 66 proc. udziału w kapitale spółki. W wyniku wezwania spółka chce zwiększyć udział w kapitale dewelopera do 100 proc.

Zapisy w wezwaniu na akcje Capital Parku rozpoczną się 28 października i potrwają do 2 grudnia. Dzień rozliczenia transakcji przewidziano zaś na 6 grudnia.

Towsned Holding należy do grupy kapitałowej Madison International Realty, globalnego inwestora z rynku nieruchomości.

(…) grupa Madison, w tym wzywający, traktuje nabycie akcji w spółce jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki nie zmieniając, co do zasady, profilu działalności spółki, zatrudnienia w spółce lub miejsca prowadzenia działalności spółki. Grupa Madison, w tym wzywający, planuje prowadzić wobec spółki politykę, której celem będzie budowanie jej wartości poprzez wsparcie i rozwój jej dotychczasowej działalności – poinformowano w ogłoszeniu o wezwaniu.

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający nie podjął decyzji dotyczących zasadności podjęcia działań zmierzających do przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) akcjom spółki oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW – podano także.

Prawdopodobnie jakiekolwiek działania zmierzające do wycofania akcji Capital Parku z GPW musiałyby być poprzedzone uporządkowaniem kwestii obligacji. W warunkach emisji każdej z trzech notowanych na Catalyst serii zapisano bowiem, że wykluczenie akcji Capital Parku z GPW stanowiłoby przypadek naruszenia, uprawniający obligatariuszy do postawienia długu w stan wymagalności.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Capital Parku o łącznej wartości 43,5 mln euro i terminach spłaty od kwietnia 2020 r. do czerwca 2021 r. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie, raz na kilka miesięcy.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje