środa, 22 maja 2019

Newsroom

Główny akcjonariusz GetBacku wzywa Idea Bank do rozmów ws. zaspokojenia szkody

msd | 08 marca 2019
Idea Money, spóła zależna Idea Banku, otrzymała od będącego dominującym akcjonariuszem wrocławskiego windykatora DNLD wezwanie do „rozpoczęcia rozmów ugodowych zmierzających do zaspokojenia bliżej nieokreślonej szkody”. Bank nie przystąpi do rozmów.

Powstała szkoda dotyczyć miałaby zakupu przez DNLD wszystkich akcji GetBacku od podmiotu kontrolowanego przez Idea Bank. Ten zaś, jak wskazuje, nie zamierza podejmować jakichkolwiek rozmów z DNLD, nie znajdując podstaw do rzekomej odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży. Idea Bank zaznacza też, że DNLD „nie wskazał na jakiekolwiek podstawy prawne, czy też umowne odpowiedzialności banku, nie podał też, jaką dokładnie szkodę miałby rzekomo ponieść”.

Bank stwierdza, że DNDL L.P. insynuuje jedynie, że "praprzyczyny nieprawidłowości skutkujące przedstawieniem licznych zarzutów członkom poprzedniego zarządu GetBack musiały już występować na etapie zawierania umowy sprzedaży" tj. nabywanie portfeli wierzytelności po zawyżonej wartości oraz sztuczne zwiększanie ich wartości, oraz że "występuje wysoce uzasadnione prawdopodobieństwo, że w toku negocjacji umowy sprzedaży zarówno Idea Investment, jak i Idea Bank, posiadały wiedzę (…), że sytuacja GetBack była znacznie mniej optymistyczna, niż przedstawiona oficjalnie DNLD – podał Idea Bank.

Bank, jak zapewnia, traktuje te stwierdzenia jako insynuacje i próbę przypisania mu współodpowiedzialności za obecną sytuację GetBacku, za którą w istocie odpowiedzialny jest zarząd tej spółki oraz jej organy nadzoru.

Zgodnie z wiedzą banku w momencie sprzedaży GetBack S.A. był w dobrej sytuacji finansowej i miał dobre perspektywy rozwoju. Portfele wierzytelności były przedmiotem analizy przez DNDL L.P. przed zawarciem transakcji w oparciu o dane przekazane przez stronę sprzedającą, a DNDL L.P. nigdy wcześniej nie kwestionował ich wartości. Według publicznie dostępnych informacji, kryzys w GetBack S.A. został wywołany przez działania zarządu GetBack S.A. po sprzedaży akcji – podano także.

Bank odcina się też od „prób wciągnięcia go w odpowiedzialność za doprowadzenie do zagrożenia upadłością GetBack S.A.”

Formalnie wezwanie do podjęcia rozmów ugodowych trafiło do Idea Money, spółki, która jest następcą prawnym sprzedającej akcje GetBacku Idea Investment S.a.r.l. (dawniej Getin International S.a.r.l.).

DNLD to konsorcjum funduszy private equity z funduszem Abris Capital Partners na czele, które w 2016 r. kupiły GetBack od Idea Banku za cenę 825 mln zł, płatną w dwóch ratach.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A., GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje