niedziela, 22 października 2017

Newsroom

GNB pozyskał 25 mln zł z emisji kończącej program

msd | 11 października 2017
W publicznej ofercie Getin Noble Banku inwestorzy złożyli zapisy na obligacje warte 25,87 mln zł. Była to 11. i zarazem ostatnia oraz najmniejsza emisja w ramach zamkniętego właśnie programu.

Bank oferował 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M za siedmioletnie podporządkowane papiery, który mogą zostać przedterminowo wykupione, najwcześniej po pięciu latach od emisji. Wprawdzie wśród 41 starszych serii, notowanych na rynku wtórnym, bez trudu znaleźć można emisje z atrakcyjniejszymi rentownościami, ale nie to zdecydowało o niskiej wartości ostatniej oferty. GNB miał relatywnie mało czasu na zamknięcie emisji, bo 10 października wygasał prospekt dla szóstego programu publicznych emisji obligacji banku. Tego dnia nastąpił też przydział papierów serii PP6-XI.

Łącznie w 11 emisjach, wchodzących w skład zakończonego programu, bank uplasował podporządkowany dług o wartości 454 mln zł przy łącznym popycie sięgającym 557,1 mln zł. Cały program wart był 750 mln zł. Na tyle też ustalono wartość kolejnego, dla którego od 22 września prospekt czeka na zatwierdzenie przez KNF (poprzednim razem bank czekał na zielone światło od nadzorcy przez sześć tygodni).

Nowy program publicznych emisji podporządkowanych papierów dłużnych GNB uchwalił jeszcze w lipcu. W ostatnich tygodniach nie było jednak jasne czy bank w ogóle wystąpi do nadzorcy o zatwierdzenie prospektu, bo w międzyczasie Komisja krytycznie wypowiedziała się o oferowaniu podporządkowanych obligacji inwestorom detalicznym. A i ze strony zarządu GNB płynęły sprzeczne informacje, bo podczas ostatniej konferencji wynikowej Jerzy Pruski, wiceprezes banku, cytowany przez agencję ISBnews, mówił, że bank nie planuje zwiększać portfela wyemitowanych papierów dłużnych.

Z najwyższymi rentownościami wśród notowanych na Catalyst podporządkowanych obligacji GNB wyceniane są papiery wygasające w latach 2020-2021 r., które oferują do 8,8 proc. dochodu brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisje wciąż schodzą na pniu

  13 października 2017
  Ta studnia nie ma dna. Kolejne emisje publiczne kończą się redukcją zapisów (w tym roku wszystkie), co przyciąga kolejnych emitentów.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami firm wzrosły o 73,1 proc. r/r

  09 października 2017
  Wrześniowy handel korporacyjnym długiem na Catalyst sięgnął 179,5 mln zł. To zasługa wartych 70,4 mln zł transakcji obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Narastająco od początku roku dynamika obrotów niemal utknęła w miejscu.
  czytaj więcej
 • Lipcowa emisja GNB debiutuje bez transakcji

  29 września 2017
  Do godz. 14.30 nie handlowano debiutującymi papierami Getin Noble Banku. Kupujący oferuje 94,9 proc. nominału z nadzieją na transakcję przy 6,72 proc. To i tak sporo mniej niż wynoszą rentowności starszych serii.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje