czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

GNB pracuje nad sprzedażą pracujących kredytów

msd | 18 listopada 2021
Getin Noble Bank jest gotów sprzedać portfele wartych 548 mln zł kredytów dla wspólnot mieszkaniowych, aby poprawić współczynniki finansowe.

W ramach potencjalnego procesu sprzedaży trzech portfeli pracujących wierzytelności bank zakończył przyjmowanie wiążących ofert i przystąpił do ich analizy. 

„Zainicjowanie postępowania ofertowego na sprzedaż wskazanych wyżej portfeli ma celu poprawę głównych współczynników finansowych banku w ramach realizacji planu naprawy, w związku z czym bank informuje, że może nie dojść do zawarcia transakcji sprzedaży wszystkich lub niektórych portfeli w przypadku, gdy warunki ich sprzedaży będą dla banku niekorzystne ekonomicznie lub gdy będą one odbiegały od przyjętych przez bank założeń” – przekazał Getin Noble Bank.

Na koniec września jednostkowy współczynnik kapitału Tier 1 banku spadł do 5,9 proc., tj. poniżej ustalonej na 6 proc. unijnej normy. Kilkanaście dni później wskaźnik wynosił 5,8 proc. 

Poza błędami z przeszłości, ostatnie coraz większe problemy kapitałowe GNB mają mieć źródło we wzroście rentowności (spadku cen) posiadanych obligacji skarbowych oraz aprecjacji franka szwajcarskiego. Tymczasem od pierwszej połowy października, gdy bank informował o przełamaniu unijnej normy kapitałowej, rentowności i kurs CHF/PLN nadal rosły.

Podczas listopadowej telekonferencji przedstawiciele GNB informowali o „kilkudziesięciu” milionach niedoboru kapitału względem unijnej normy. W stosunku do polskiego wymogu połączonego bufora bankowi brakuje natomiast około 1,6 mld zł.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 680,7 mln zł i terminach spłaty od grudnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. Rentowności części z nich dochodzą do 30 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst