czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

GNB zapowiada dokapitalizowanie

msd | 19 czerwca 2018
Getin Noble Bank skieruje do Leszka Czarneckiego lub podmiotów z nim powiązanych dwie emisje akcji, każda o wartości 100 mln zł.

Umowy objęcia emisji akcji serii D i E zostaną zawarte kolejno do 31 lipca i 15 października tego roku. 

Nowe akcje emitowane będą z wykluczeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ich cena emisyjna zostanie ustalona na 2,73 zł, tyle bowiem wynosi cena nominalna akcji GNB (cena emisyjna nie może być niższa od nominalnej). Tymczasem na zamknięciu poniedziałkowej sesji walory banku wyceniane były na 1,04 zł. 

Do emisji akcji GNB potrzebuje uchwał NWZ, które zwołano na 25 lipca. Można przyjąć, że będą one jednak formalnością. 

Będzie to kolejne już dokapitalizowanie banku przez Leszka Czarneckiego. Poprzednie podniesienie kapitału o 190 mln zł zarejestrowano w maju. To wciąż jednak za mało. Przypomnieć bowiem warto, że na koniec marca GNB nie spełniał wymogów kapitałowych. 

Podwyższenie kapitału banku zostanie przeprowadzone w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego planu ochrony kapitału, który bank opublikował w kwietniu. GNB zakłada w nim dokapitalizowanie w ciągu dwóch lat kwotą prawie 1 mld zł, gwarantowaną przez głównego akcjonariusza. W ramach planu poprawy adekwatności kapitałowej przewidziano nie tylko emisje akcji, ale też instrumentów zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier 1 (tzw. obligacje CoCo, nieobecne dotąd na polskim rynku) oraz obligacji podporządkowanych na eurorynku, a być może także w Polsce, ale dla inwestorów profesjonalnych.

W ubiegłym tygodniu agencja EuroRating obniżyła ocenę GNB z B+ do B. Jej perspektywa jest negatywna. O zmianie decydować miała właśnie przede wszystkim słaba pozycja kapitałowa banku.

Na Catalyst notowanych jest 36 serii obligacji GNB, w tym 35 z nich to papiery podporządkowane. Rentowności wielu z nich przekraczają 9 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst